Ica Supermarket Blå Center Sektsponsrar

Ett i sammanhanget litet företag är nu det enda icke scientologförknippade företag som sponsrar scientologstyrda RDS på drogfritt.nu. Övriga företag är enligt research företag där ägarna finns representerade i de register som finns tillgängliga på internet. T.ex här.

Företag som sedan uppstarten av denna blogg december 2008, avslutat sponsorsammarbetet med drogfritt.nu är 4 till antalet.
Företagen som räknas upp här nedan är seriösa företag som, kan man anta, fått kännedom om de osunda kopplingarna till scientologin (nej det finns mig veterligen inga sunda kopplingar).

Concateno Scandinavia – Avslutat sammarbete med RDS
Pitney Bowes – Avslutat sammarbete med RDS
Nordic Sport – Avslutat sammarbete med RDS
Brinova Fastigheter – Avslutat sammarbetet med RDS

Kampen mot ”droger” kan tyckas välment, men i begreppet droger döljer sig även förskrivna läkemedel mot tex depressioner, som man också är emot. Att man propagerar mot heroin, hasch, ecstasy mm fås på köpet, vilket är positivt. Det finns dock andra föreningar som gör ett bättre drogförebyggande arbete därvidlag. Vem vill att ens barn  skall börja injecera heroin? Ingen såklart. Nu har man dock de senaste månaderna på drogfritt.nu’s hemsida ytterligare tonat ner den officiella uppfattningen om psykiatriska läkemedel. Jag vet inte om detta är helt bra, eftersom det blir lite svårare att genomskåda det scientologiska konceptet. Man har iofs börjat att mot porto dela ut informationsmaterial från föreningen Youth for Human Rights, som är en scientologisk frontorganisation.

Jag skulle här kunna passa på att informera rymdkejsaren Xenu och om hur scientologerna tror att sjukdomar och smärta beror på sk engram, och thetaner och hur man för att bli fri från tex smärta måste gå dyra auditeringskurser för att må bra, men jag avstår.

FN’s deklaration om mänskliga rättigheter återkommer ofta inom scientologin. Anledningen är enkel. Den förespråkar bl.a religionsfrihet, vilket scientologerna av skatteteckninska skäl är helt beroende av. För att inte tala om att det används flitigt som retoriskt knep, att hänvisa till de mänskliga rättigheterna när man stöter på kritik rörande sin sektverksamhet.

Nåja. Ett företag återstår, den lilla ica-butiken Ica Supermarket Blå Center i östersund. I alla fall står man som sponsor på drogfritts hemsida. Det återstår att se huruvida den lilla ica-butiken kommer att kvarstå som sponsor. Drivs den av en scientolog är det givetvis inga konstigheter.

Läsning för den intresserade finns bl.a här, här här och här samt i länkfältet till höger.

Annonser

7 svar

 1. Nja, det är väl en sak om du arbetar mot de specifika BROTT eller LÖGNER som eventuella specifika scientologer eller scientologorganisationer gör sig skyldiga till, men att arbeta emot en hel organisation (Drogfritt) som motarbetar och informerar om droger i skolorna låter väl lite generaliserande? Sen tror jag överhuvudtaget inte att Drogfritt är en ”frontorganisation” till CoS över huvudtaget. Jag tror absolut inte att alla som arbetar där är scientologer, några finns det väl kanske?

  Vilka ”brott” exakt har Drogfritt gjort sig skyldiga till enligt din mening? Är det bättre att motarbeta en organisation än att låta dom fortsätta sprida information om droger?

 2. Nils, det är intressant att just du, i egenskap av scientolog, använder begreppen ”brott” och ”lögner”. Det stöter man ofta på inom scientologin gentemot kritiker.

  Nej, snarare vill jag lyfta fram scientologins baksidor. Inte nödvändigtvis kriminell verksamhet. Bara för att något inte är kriminellt behöver det inte vara bra.

  När det gäller att sprida information om droger vore det ju önskvärt om man för det första höll sig till fakta och för det andra inte vinklar informationen. Det finns ju dessutom iaf tidigare, kopplingar till Narconon som inte har speciellt framgångsrik behandling. Inte vad man kunnat visa i någon vetenskaplig form i alla fall, utan även där drar till min överdrifter, påhitt och tro.

  Det man som skeptiker ofta reagerar väldigt starkt emot är när man inte håller sig till fakta, utan till tro och placeboeffekter, och kallar det för effektiv behandling.
  Drogfritt.nu tog priset när man på sin hemsida nyligen skrev;

  ”Vissa läkemedel är beroendeframkallande och innehåller narkotika. Idag äter ca 1 miljon svenskar dessa vanebildande läkemedel. Dessa läkemedel används mot oro, ångest, sömnsvårigheter, depressioner och psykoser. Ett gemensamt namn för dessa är psykofarmaka.

  Bruk och missbruk av dessa läkemedel kan orsaka beroende och långvarig abstinens med värk i kroppen, nedstämdhet, yrsel, koncentrationssvårigheter, förvirringstillstånd och en känsla av att tappa förståndet.

  Dessa läkemedel ges även till barn.”

  Väldigt oseriös att ljuga ihop att alla läkemedel som är beroendeframkallande med ett gemensamt namn benämns psykofarmaka. Direkt felaktigt, men fullt förståeligt. Att man struntar i att opiater är beroendeframkallande och ännu vanligare är anmärkningsvärt och omåttligt oseriöst.

 3. Jag kan garantera dig att ”brott” och ”lögner” är ord jag inte tagit från nåt PL ( = Policy Letter) utan från luften. 🙂

  Som jag ser det så vandrar jag i LRH fotspår för att se hur mycket som är sant och inte sant, håller bla på att granska Purif själv för att se hur mycket som har vetenskaplig grund. Att driva ut radioaktiv strålning förefaller vara en överdrift exempelvis, blemmorna i huden beror nog på histaminet som frigörs ur cellerna och inte på gifter som kommer ut, men tanken är ju att kapillärerna öppnas upp och tack vare detta kan gifter etc lättare frigöras ur cellerna. Men jag har en hel del kvar inom detta område.

  Från wikipedia: ”Psykofarmaka är ett samlingsnamn för läkemedel som riktar sig mot psyket.” Ang. Drogfritt-citatet tolkar jag det som att ”vissa psykofarmaka är beroendeframkallande”, ”psykofarmaka” åsyftar väl meningen innan, men visst, svenskan går väl att diskutera.

  Wiki: ”De viktigaste opiaterna från opium är morfin, metadon, buprenorfin, kodein, tebain, papaverin, noskapin och narcein.” Menar du att mer folk missbrukar detta än psykofarmaka? Mer än en miljon? Opiater tas upp på andra sidor på Drogfritt. Nu är du lite väl nitisk. 😉

  Men ”vägen ut” kan väl knappast vara pillerätande? Jag tycker att kanske 10-20 % av dagens pillerknaprande skulle vara mer motiverat. Piller är ok, men inte för mycket enligt min mening, utan i nödfall. Tydligen finns det mätbara (mycket låga) nivåer av psykofarmaka som Prozac i dricksvattnet i delar av USA (har för mig detta gällde även Sverige, men är inte säker), är detta en bra utveckling?

  Problemet och motståndet jag rent generellt har med piller (även om jag accepterar dom i viss utsträckning) är att individen blir passiviserad. I stället för att ta tag i problemet själv så överlåter man det till ett piller, en ”dåsighet”, ett tillstånd av ”lägre medvetenhet” eller rus som säkerligen i vissa fall kan vara skönt och härligt för stunden, men problemet finns ändå kvar. Man lindrar symptomen i stället för att gå på källan. En passivisering. Jag ser gärna en förskjutning bort från piller i den frågan. Är själv inte nykterist exempelvis, utan ibland är det fint med en redig fylla. 🙂

 4. Att vandra i fotspåren efter psykopaten Hubbard avspeglar ju ens egna hälsotillstånd!
  Vad sekten inte förstår är :”Att man r’ddar inte en mänmniska som håller på att drunkna, genom att skjuta honom”!
  Scientologisekten är ingen religion, detta är Hubbards egna ord och om man nu vill gå i dennes ”fotspår, så rekommenderar jag att Ni läser: http://www.xenu.just.nu
  ”Målsättningar” (och om det finns något gott budskap i detta, ja, då borde man söka akutvård!

 5. Nils:
  Drogfritt.nu ändrade informationen efter påtryckningar från oss. De skrev innan ungefär:
  ”vissa läkemedel är beroendeframkallande, den gemensamma benämningen på dessa är PSYKOFARMAKA. Dessa används vid depressioner, psykoser, ångest, sömnproblem osv. dessa läkemedel ges även till barn”.
  INGA opiater nämndes ens. Denna text var en exakt kopia av scientologernas sk. beskrivning, full med faktafel. Antipsykotika är inte beroendeframkallande. Inte antidepressiva i sig heller. De är inte ens narkotikaklassade… De enda beroendeframkallande psykofarmakan är bensodiazepiner och dess derivat samt barbiturater.

 6. Antidepressiva inte beroendeframkallande?

  Här är en icke-scientologisk blogglänk:

  http://viktiganyheter.blogspot.com/2009/06/piller-piller-piller.html

  Citat:

  ”Ändå skrev hon ut antidepp, eftersom det inte fanns några tider för terapi.”

  ”Tre år senare var jag beroende av ett läkemedel, som man enligt FASS inte skulle kunna bli beroende av.”

  ”Läkemedlet hade dock studerats i England och där tog så många ungdomar som åt medicinen livet av sig att de var tvungna att avbryta studien. Idag, tio år senare, är utsättningsproblematiken välkänd och något som tydligt nämns både i FASS och ofta under förskrivningssamtal.”

  Vad gäller antipsykotiska skulle nog bli effekten bli rätt påtaglig om någon bara slutade ta den? Sen om det är ett beroende eller ej går att diskutera, men en del som har bytt antipsykotiska har blivit helt förändrade, hjärnan anpassar sig ju efter kemikalierna.

  För övrigt är det väl alldeles utmärkt om ni arbetar för mer korrekt sakframställan av saker och ting. Har KMR eller drogfritt.nu felaktig information är det bra att den blir korrigerad till det bättre.

  Nils/Hubbardianen

 7. Till Sydsvenskan, Debatt 2009-10-31
  Sent skall syndaren vakna, heter det ju, och kanske borde nu bägge politikerna, I P Ryggeståhl, (fp) och A A Hajar, (m) från Malmö som ville, visa omvärlden att man stöttar, en rörelse som arbetar för de ”Mänskliga Rättigheterna”! Hajar berättar att han som folkvald politiker, hälsade c:a 3.000 inbjudna gäster välkomna till invigningen där Daniscos gamla kontorslokaler nu blivit köpt av Scientologirörelsen! Har man inget ansvar som politiker, Ryggeståhl och Hajar? Vilka representerar Ni, medborgare som förts bakom ljuset eller Scientologisekten?
  Hajar sade att han fick uppskattning för att han representerade muslimerna, (vad det nu hade med denna begivenhet att göra) och att han i sitt tal tog upp bl a etik och moral samt samarbete kring mänskliga rättigheter och MOT kriminalitet! Men hallå, hajar inte Hajar någonting eller går inte hissen hela vägen upp?
  Att man stöttar och hyllar scientologin visar ju en klar brist på kunskap men när det uppdagas vad scientologisekten står för och ändå står kvar, och applåderar åt deras verksamhet visar brist på gott omdöme och en total avsaknad, av förnuftigt tänkande och noll koll på ”etik och moral”, som man ändå påstår, att man värnar om. Dubbelmoral och falsk varureklam, luktar det här!
  Sedan undrar jag hur Ryggeståhl kan gå ut i media och proklamera att Scientologirörelsen arbetar för humanitet, hjälp till fattiga och att hon vill samarbeta med alla som ”gör någonting bra”!
  Efter alla dessa lovord och ”Hallelujarop”, om scientologerna, så säger Ryggeståhl, att om, jag citerar: ”Gör de fel, så kan vi ha en öppen dialog och säga stopp” och den patetiska linsluskommentaren: ”Jag ÄR politiker och älskar att synas”!
  Är Ryggeståhl och Hajar medvetna om att de hyllar en kriminell, manipulativ och destruktiv sekt! Scientologisekten ÄR en kriminell ”hjärntvättarorganisation” och Ni välkomnar detta!
  Hur kan Ni sova gott på natten när Ni utnyttjats att bli denna sekts ansikte utåt! SKÄMS och AVGÅ, n i har svikit, de som Ni representerar!
  Jag kritiserar inte Er för att Ni blivit manipulerade och förda bakom ljuset, för det är sektens överlevnadsvillkor utan jag reser ragg, som politiker och som medmänniska, när man i skydd av sitt politiska ämbete medverkar till att sekten får fortsätta sin kriminella karriär i samhället bakom ordet ”trossamfund”! Det är inte olagligt att vara dum, kära kollegor, men det är en helt vansinnig väg att gå de ärenden som utsätter VÅRA medborgare för ”otillbörlig ´påverkan”!
  Ryggeståhl och Hajar, Ni har blivit spratteldockor i ett elakt spel och Ni borde ta reda på fakta innan Ni går de kriminellas ärende!
  Eller har jag fel, är Scientologisekten representativ för människosläktet! Jag säger NEJ, efter att jag själv blivit hotad av dem, (NARCONON/RDS) och det är inte den sidan de visar upp när man kan ”få politiker, media och andra samhällsbärare” att bli representativa ”offer”!
  Vi har i vår kommun fått denna sekt ”portad” från våra skolor då deras syfte är att rekrytera våra barn/ungdomar, men de är mera belästa om ämnet om sekter, än vad Ni två är!
  Nu har Scientologisekten blivit dömda i Frankrike, där de kallas vid sitt rätta namn, ”SEKT” och de får böta, drygt 6 miljoner och ledaren för sekten, dömdes till att betala 300 000 kronor! Kan det sägas tydligare, Ryggeståhl och Hajar, att detta faktum, visar att Ni är medlöpare till en organiserad brottslig verksamhet! Kommer Ni att göra avbön i media, (där man ÄLSKAR ATT SYNAS) och försvara Er mycket nedsvärtade politiska heder?
  Är det inte dags att plocka bort epitetet ”trossamfund” från denna kriminella aktivitet som bedrivs och låta sekten, (om de nu får fortsätta med sina bedrägerier) att de få betala skatt på de gåvor som blåögda givare ger dem under falsk flagg! I V Götaland har Scientologisekten/NARCONON inte givits några som helst tillstånd, att bedriva sin verksamhet! Detta kallas att ta ansvar och skydd av medborgarnas rät till en trygg och harmonisk utveckling!
  PS, Ryggestålhs slutkommentar: ”Våra folkpartistiska kongresser är inte heller öppna”! Är Folkpartiet en sekt, undrar väl de som INTE får insyn?)

  Peter Brych,
  Droginformatör,
  Hedersmedlem i FRI, Föreningen Rädda Individen-Sthlm

  PS. Denna debattartikel fick tyvärr ingen plats i Sydsvenskan, dem 2009-11-01

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: