Wahlgrenskt förnuft, ”utplåna psykiatrin”

Anna Wahlgren går återigen i försvar. Denna gången gäller det barnuppfostringsmetoderna. Vad värre är. Anna Wahlgren stödjer helhjärtat den extrema organisationen KMR.

Som jag tidigare skrivit är Anna Wahlgren medlem i den extremistiska antipsykiatriska scientologiska frontgruppen KMR. För er som inte känner till KMR kan man sammanfatta KMR’s som en organisation som har flera olika konspirationsteorier om hur psykiatrin bl.a ligger bakom 11.e septemberattackerna mot world trade center, att psykiatrin ligger bakom både Al-qaida och Usama Bin Laden, att psykiatrin ligger bakom slavhandeln i Afrika etc. Man är övertygade om att just psykiatriker står i en ekonomisk ondskefull maskopi med läkemedelsbolagen enligt principen att psykisk sjukdom inte existerar enligt psykiatrins diagnossystem.

”KMR vill inte förbättra psykiatrin, man vill utplåna den..”

Walgren ljuger ihop följande i sin krönika:

”100 procent av psykiatrikerna som utformar den viktigaste delen av psykiatrins diagnosmanual är finansiellt kopplade till läkemedelsbolag. Psykiatriker som skriver ut flest antipsykotika till barn får i genomsnitt 35 000 kr mer av tillverkarna än andra läkare”

Wahlgren har sista tiden kritiserats hårt för sina barnuppfostringsmetoder, men dessa är näppeligen det mest oroväckande. Wahlgren går ett steg längre, och detta i och med sitt öppna medlemskap i KMR. KMR anser likt Anna Wahlgren att det är förenat med livsfara att låta sitt barn undersökas av en barnpsykiatriker, och neuropsykiatriska funktionshinder tror man givetvis enbart är en produkt av den ovan nämnda konspiration. Syftet med tex ADHD skulle vara att dels droga ner våra barn, dels att ADHD inte existerar. AW och KMR tror nämligen att ADHD är detsamma som att ”vara lite stökig” eller att ”inte kunna sitta still”, och att detta medicinerar de hemska psykiatrikerna med tung narkotika.

Stjärna i kanten för den första av de större medierna som lyfter fram AW stöd för KMR. Kanske Barnombudsmannen kan kika på detta också, då Wahlgren nu är anmäld till denne.

Annonser

19 svar

 1. Det är horribelt av Anna Wahlgren! Att världen förändras och att därmed också vetenskapen gör framsteg är ju fantastiskt. När Anna Wahlgren blev mamma fanns inte ord som ”gå i väggen” eller ADHD, men likväl fanns dessa symptom och blev behandlade men kanske inte alltid på rätt sätt.

  Att det finns pengar inom läkemedelsindustrin är inte obekant men att därmed påstå att alla läkare är är deras klor är befängt.

  Men att det finns korrupta läkare som bland alla yrken är ju inte heller obekant. Ingenting är bara svart eller vitt!

 2. Idag (5/6) finns en chatt med Anna Wahlgren på http://www.familjeliv.se

  Hon har fått flera frågor ang sitt medlemskap i KMR och skriver i ett svar bl a att hon är medlem där för att ”jag förser mig med fakta i psykiatriträsket”.

  Anna Wahlgren menar alltså på fullaste allvar att det som KMR ägnar sig åt är att sprida FAKTA??? Man baxnar.

 3. Katarina, vad har du för åsikter om psykiatrin?

 4. Hubbardianen:

  Den frågan var väl lite väl luddig?

  Vad anser du själv om gastroenterologin?

 5. Jag tycker inte den var luddig. Om nu KMR överdriver sina åsikter något så undrar jag hur du står i frågan, sen kan du själv utveckla ditt resonemang efter behandlingsformer, lagar, kundtillfredsställelse, biologi vs psykologi etc.

 6. Frågan var väldigt öppen menar jag.

  Specificera dig gärna.

 7. Scientologsekten, jag åsyftade Katarina. 🙂

  Några frågor till scientologsekten:

  1. Har du någon religiös tro?
  2. Vad tror du händer när en människa dör?
  3. Tror du att det finns en gud?
  4. Vad är dina åsikter om ljuset i tunneln rapporter?
  5. Vad är dina åsikter om människor som hävdar att dom har exterioriserat under operation etc?

  (Ang. gastroenterologin, fråga Swayze… och…
  GO SÖDERLING!)

 8. Intressanta frågor. Ja, jag förstod att du syftade på henne. Jag tycker ändå att du får specificera din fråga. Vilken typ av svar förväntar du dig?

  jag avvaktar tv pga tidsbrist att svara på 1-5.

  När det gäller ditt svar får du gärna utveckla ditt svar. Eller skall jag tolka det som att man skall vara besviken på sjukvården för att man blir sjuk och att det inte finns bot för vissa sjukdommar?

 9. Jag menar att det är svårt att bota psykisk sjukdom och det gör sig nog definitivt inte i en ”handvändning” på samma sätt som man opererar en blindtarm.

  Vad jag är ute efter är nog att få EN DEL psykiatriker att konfrontera och erkänna detta i stället för att hävda att alla deras behandlingsmetoder är så bra, bättre att då mer nyanserat tala om fördelar och nackdelar samt förbättringar. Sen finns det väldigt många berättelser från psykvården helt oberoende från KMR om att det inte fungerat så bra, samtidigt som det givetvis finns en del som är nöjda.

  Öppenhet inför nya idéer och behandlingsmetoder är viktigt menar jag. En del psykiatriker själva har ju talat om motståndet mot terapi inom psykiatrin, detta är ju oerhört märkligt enligt mig att alla tillstånd ska bli så medicinskt behandlade. Jag tror snarare att terapi och kommunikation och en positiv anda är det som bör användas först och främst, och sedan i mer svårartade tillstånd där kaotiska människor springer omkring och klättrar på väggarna kan medicin kanske mildra symptomen.

  Mer psykologiska behandlingsmetoder alltså och mindre medicin. Sen undrar jag inte om anhöriga eller vänner på något sätt skulle kunna hjälpa till i behandlingen vad gäller rikligt med kommunikation etc pga bristande resurser inom vården. Detta förutsatt att anhöriga och vänner inte är orsaken till problemen.

 10. Nu är det iofs KMR som för någon form av halmgubbedebatt om hur psykiatrin arbetar. Precis som alla andra specialiteter gäller devisen, ibland bota, ofta lindra och alltid trösta.

  Öppenhet finns för nya behandlingsmetoder, men det tar tid att implementera. Det handlar ju ändå om att behandlingar som man implementerar måste ha någon form av vetenskapligt veriferad effekt.

  Jag tycker att du slår in öppna dörrar den här gången Hubbardianan. Om vi bortser från att det alltid finns enstaka knäppgökar inom psykiatrin, så arbetar man redan så.

  Anhöriga får redan idag ta ett kanske liite väl stort ansvar. Nya terapiformer finns, som MBT och DBT. Kom ihåg att det tar tid. Nya terapeuter skall utbildas tex. Sedan är det väldigt kostsamt. KMR vil absolut inte tillföra ett öre till psykiatrin. Jag har svårt att se hur man kan vända sig mot en hel vetenskap faktiskt. Psykiatri är ju helat enkelt läran om psykisk sjukdom och hur man behandlar denna. Vilka är bäst lämpade för detta om inte ljust de som arbetar inom psykiatrin?

  När det gäller öppenhet om psykiatri förstår jag inte vad du är ute efter. Den som vill lära sig mer om hur psykiatri bedrivs kan väl besöka psykiatrin eller ett bibliotek. Vill man veta får man fråga. När det gäller kunskap om psykisk sjukdom är det illa bevänt, det håller jag med om. Stigmatisering blir resultatet, men även där en resursfråga.

 11. Jo som sagt, terapier går ju framåt och det är ett steg i rätt riktning. Däremot bör läkarens roll gå från beslutsfattande till mer rådgivande enligt min mening, precis som att en advokat är en förlängning av klientens vilja borde läkaren vara lite åt det hållet också. Patientföreningar har ju gnällt på att psykiatrin ofta liknar en myndighet som ska utöva makt.

  Vissa patienter har ju tydligen blivit övertalade att genomgå modern kapsulotomi med kraftiga biverkningar, så sent som 2002, antagligen ännu senare också:

  http://www.expressen.se/1.480458

  Vad gäller öppenhet så är det väl bättre nu än för 50 år sen, men här är en artikel:

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_223223.svd

  Citat: ”Genom att granska dåtida sjukjournaler, artiklar i dagspress och referat från konferenser ger han en unik och levande bild av en mörk och relativt okänd del av psykiatrins historia.”

  Sådan slutenhet vill vi ju inte ha tillbaks igen, huh?

 12. Jo som sagt, terapier går ju framåt och det är ett steg i rätt riktning. Däremot bör läkarens roll gå från beslutsfattande till mer rådgivande enligt min mening, precis som att en advokat är en förlängning av klientens vilja borde läkaren vara lite åt det hållet också. Patientföreningar har ju gnällt på att psykiatrin ofta liknar en myndighet som ska utöva makt.

  Vissa patienter har ju tydligen blivit övertalade att genomgå modern kapsulotomi med kraftiga biverkningar, så sent som 2002, antagligen ännu senare också:

  (Länk i nästa post)

  Vad gäller öppenhet så är det väl bättre nu än för 50 år sen, men här är en artikel:

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_223223.svd

  Citat: ”Genom att granska dåtida sjukjournaler, artiklar i dagspress och referat från konferenser ger han en unik och levande bild av en mörk och relativt okänd del av psykiatrins historia.”

  Sådan slutenhet vill vi ju inte ha tillbaks igen, huh?

 13. Kapsulotomilänken: http://www.expressen.se/1.480458

  (Du, ändra dina inställningar, jag kunde inte posta för att jag hade två länkar i min post, tillåt gärna många fler)

 14. Citat Expressen:

  ”Men Christian Rück, psykiater och forskare vid Karolinska universitetssjukhuset, har sökt upp 51 personer med svåra kroniska tvångs- och ångestsjukdomar som genomgått kapsulotomi vid Karolinska universitetssjukhuset mellan 1975 och 2000.
  Livslångt lidande

  Hans studie visar att för en stor andel av patienterna innebar ingreppet början på ett livs-långt lidande. Biverkningarna har i vissa fall varit fruktansvärda. Över hälften av de opererade fick visserligen betydligt mindre ångest eller tvång efter ingreppet, men så många som var tredje drabbades av allvarliga personlighetsförändringar som apati och likgiltighet.”

 15. När det gäller kapsulotomi så är det neurologer som står för detta ingrepp. Kanske dags för KMR att utvidga sin förföljelse till att gälla även neurologer/neurokirurger? Distrikstsläkarna är dessutom de största förskrivarna av antidepressiva läkemedel så i konsekvensens namn borde distriksläkarna förföljas de också. Nu lyser ju iofs rationella argument med sin frånvaro hos KMR.

  Jag vet att du inte representerar KMR, men deraa propaganda behöver belysas nyanserat.

  När det gäller vem som skall stå som hyvudansvarig för den psykiatriska vården kan väl det diskuteras. Jag har iofs svårt att se vilken yrkeskategori som skulle vara bättre lämpad, eftersom psykiatriker har psykoterapeutisk utbildning + den medicinska bakgrunden. Det är ju som bekant nördvändigt med den somatiska kunskapen eftersom vissa psykiaska sjukdommar och beteendeförändrinngar kan vila på somatisk grund. Tvärtemot vad KMR ljuger ihop så tas det massor med prover som rutin inom psykiatrin. Olika somatiska undersökningar och datortomografi är rutin.

 16. Vad gäller KMR så ta gärna det med dom och dra inte in dom i vår diskussion hela tiden, det är mig du diskuterar med nu. 🙂 Jag har ingenting med dom att göra, har förresten skickat ett mail till dom med frågeställningar ang. 9/11 och psykiatriker etc men de menade att de inte vill diskutera detta med anonyma. Dåligt av dom och W.O. från KMR.

  Vad anser du om kapsulotomi förresten?

  Jag kan rent filosofiskt tänka mig att en av anledningarna till varför mediciner premieras framför psykoterapi är för att det då blir lättare att hålla patienten på ”avstånd”. Jag tror att det finns ett inbyggt obehag bland människor vad gäller psykisk sjukdom, folk vill liksom hålla det ”sjuka” på avstånd och inte släppa in det i sig själv, och så blir ju fallet om man börjar gräva mycket i någon annans psyke. Med mediciner slipper man gräva ner sig i någon annans problem och så att säga ta del av ”det sjuka”, det kan vara en av anledningarna till att mediciner premieras.

  På rättspsyk i typ Sundsvall (någonstans däruppe) jobbade ju läkarna där endast 2 dagar i veckan men fick betalt för 5 och hänvisade till att det var ”för påfrestande”. Hur hanteras våra skattepengar egentligen?

  Just därför utvecklade förresten Hubbard de här TR-övningarna (TR = Training Routine, där man bla. stirrar på varandra), för att kunna konfrontera eventuella obehagligheter som dyker upp i auditeringen, så att auditören inte går in i det för mycket utan bibehåller en professionell nivå. Man pratar om att en auditör har ”good TRs”, dvs bibehåller god kommunikation och lugn.

 17. Trollsajt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: