RDS & KMR, som spyan på finmattan

Att Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige (drogfritt.nu) försiktigt och riktat till skolor försöker sälja budskapet om psykiatrins skuld till ökad droganvändning är ingen nyhet. Även om man till synes med tungan rätt i mun försöker navigera hårfint för att maskera kopplingarna till scientologin (och KMR, Kommitén för mänskliga rättigheter), tycker jag inte att man lyckas särskillt bra.

Som jag tidigare skrivit har man nu börjat att  mot porto skänka material från Youth for Human Rights som startades och fortfarande styrs av toppscientologen Mary Shuttleworth. Den absoluta tyngdpunkten i deras program är inte helt oväntat ”religiös tollerans”, vilket man som scientolog verkligen kan behöva!

På RDS spaltar man upp olika typer av drogtyper, tex alkohol, opiater, amfetamin, tobak etc. Runt årskiftet ändrade man visserligen texten (förmodligen efter påtryckning) då man hävdade att beroendefrankallande läkemedel kallades ”psykofarmaka” (opiater som vissa smärtstillande berörde man inte ens) Nu har man ändrat texten till ”mot sömnsvårigheter, ångest, oro, depressioner, psykoser och som smärtlindring. ” Bra. Mycket återstår dock.

Tittar man på deras sk information om opiater finner man metadon och subutex, som i sammanhanget står för en mycket liten del av den totala mängden förskrivna opiater. När vi kommer till kapitlet amfetamin lyfter man centralstimulantia (metylfenidat = Ritalin och Concerta) som används ffa vid neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD.

APOTEKENS TOTALA FÖRSÄLJNING AV HUMANLÄKEMEDEL 2006 – 2008  (pdf)
___________________________________________________________
N02 – analgetika (smärtstillande) 258 miljoner DDD (varav tramadol och kodeinpreparat står för ca 50 miljoner)
N07BC – medel vid opioidberoende (huvudsakligen metadon och Subutex) ca 3.8 miljoner DDD
N06BA04 – metylfenidat (concerta och Ritalin) 9.2 miljoner DDD

(DDD Defined Daily Dose = Definierad DygnsDos är en måttenhet som satts av WHO och som används för volymberäkningar)
_____________________________________________________________

Varförlyfter man fram medel vid opoidberoende och medel vid NPF men marginaliserar bruket av smärtstillande? Svaret är lika enkelt som genialiskt. Psykiatriaversion alá scientologi!

Scientologisk propaganda är lite som en spya på finmattan. Den är lätt att lägga ut, men kräver mycket arbete att få bort.

Brinova fastigheter stödjer denna propaganda med motiveringen ”det är inte olagligt”. Man kan undra varför just Brinova fastigheter som enda icke-scientologiska företag aktivt väljer att stödja sån här smörja när så många andra, seriösa alternativ finns. Minst en handfull företag har som bekant gått på RDS-niten men snabbt dragit sig ur sammarbetet när man insett scientologkopplingen.

Andra om metadon KMR

Öppen fråga till KMR

Jag har alltid undrat hur man tänkt sig behandlingen av tex akuta psykoser eller fulminanta manier. En person som som varit vaken i flera nätter och som har härbergerat sig i hemmet tex. En inte ovanlig vanföreställning kan vara att det finns dödlig gas utanför bostaden eller att någon underättelsetjänst är ute efter att döda personen. Eftersom sådana personer i regel aldrig släpper in någon i bostaden kommer personen så småningom att svälta ihjäl.
Accepterar ni på KMR att personen svälter ihjäl med respekt för integriteten eller accepterar ni någon form av tvång?

KMR föreslår följande:

MÄNNISKOR MED AKUT PSYKOS. Denna patientgrupp ska erbjudas riktiga ”Vilohem”. Vilohemmen ska vara belägna i natursköna omgivningar. De ska vara indelade i olika avdelningar, som motsvarar olika nivåer. Nivå 1: Gäller för människor med akuta psykoser. Här får patienten stanna i 3-10 dagar tills stadiet med den akuta psykosen har klingat av. Patienten får ett eget rum med en väggfast bädd och sängkläder, ingenting annat. Ingenting som går att förstöra och ingenting som patienten kan göra sig illa på. Här ska vara mycket rent och mycket ljust, stora fönster och bra belysning. Patienterna för röra sig fritt i sitt eget rum och i anslutande gemensamhetsutrymme. Källa KMR sverige.

Här undrar jag hur man tänkt sig. En paranoid person som plötsligt börjar misstänka att giftig gas håller på att tränga in i rummet och är övertygad om att alla människor runt omkring henne vill henne illa kan ta till våld för att rädda sig själv. Fönsterrutor är hårda (och får vi hoppas okrossbara). När personen börjar slå sitt huvud blodigt mot tex det stora fönstret eller golvet, hur gör man enligt KMR-metoden då? Står man och tittar på eller hur gör man?

Kan man då tänka sig att öppna dörren och släppa ut personen i det fria?

Kan man tänka sig att ta till handgripligheter för att förhindra att personen skadar sig själv eller andra? Lägg därtill rösthallucinationer som uppmanar personen att enda sättet att överleva är att döda första bästa barn (eller vem som helst). Tricky one.

Tacksam för svar på ovanstående eftersom detta är verkligheten och det är ju trots allt där vi befinner oss. Visioner bör ju ha lite realitetsförankring.

Brinovas tvivelaktiga sponsring

Kan den sponsring av den scientologdrivna Drogfritt.nu vara en del av Brinovas försämrade vinst?

Vem vet. Med en så omdömeslös sponsringspolicy undrar man på vilka andra områden omdömet sviktar. Givetvis får man sponsra vilka man vill. Kanske knutbysekten skulle vara ett tillskott, eller varför inte SSPX?

Brinova sponsrar som bekant drogfritt.nu som använder sig antipsykiatrisk smygpropaganda riktad till barn. Man skriver om psykofarmaka som drog och hänvisar  endast till läkemedel som används inom psykiatrin, och talar inte alls om andra beroendeframkallande preparat som förskrivs av andra specialiteter. Mer finns att läsa på bloggen. Scientologerna förnekar att psykisk sjukdom existerar och att psykiatrin ligger bakom bombdåden mot worls trade center, förintelsen, apartheid, slavhandeln, Al-Qaida etc. Denna gallimattias sponras glatt med Brinovas goda minne.

Artickel
Newsdesk

HD
Sydsvenskan

Brinova – Scientologsekten på förstasidan

Googlar man på Brinova idag ser man på första sidan, på plats 10, Scientologsekten.

brinovagoogle_090204

Fristad för krigsförbrytare & scientologer

Sverige är en fristad för ca 1500 krigsförbrytare säger Amnesty International. Detta kan vi läsa i dagens sydsvenskan. Noteras bör, att sverige likt en del andra länder, även är en fristad för sekten scientologikyrkan. Lika illa det.

Dags för politiker att vakna och agera. Gäller både mot krigsförbrytare och scientologsekten (jag menar inte bloggen scientologisekten alltså)

Tack brinova

Ljusskygg sekt

Varför ser man så aldrig  scientologer uttala sig offentligt i media?

Svar: Man kan bli bemött.

Kritiker bemöts aldrig utan avfärdas alltid som oseriösa.
Kritiker sägs alltid ”sakna genuint intresse för att lära sig scientologi”.
Kritiker ombeds alltid att läsa den ena eller andra scientologiboken.
Kritiker får aldrig svar i för scientologin känsliga frågor

Tack Brinova

Narconon-drogfritt.nu-scientologin

För er som inte är riktigt säkra på kopplingen så kan man gå in på följande narcononsida. Innehållet är identiskt med det på drogfritt.nu.

Tack till Brinova

ADHD finns inte och förbjud tvångsvård

Nej, inte om man får tro scientologerna. Barn som får diagnosen, menar man, har bara fått för lite ”kärlek och trygghet”. Scientologen Peter U Larsson skriver om detta på sin blogg.

Det hela bottnar givetvis i ett inlärt förakt mot scientologernas fiende nummer ett, nämligen psykiatrikerna, som man menar är nazister som endast arbetar för att droga ner befolkningen. Psykisk sjukdom existerar nämligen inte, säger man. Det finns i sverige lustigt nog två herrar Larsson, Peter och Janne, bägge lägger ner hela sin själ i att på ett rätsshaveristiskt aggerande försöka övertyga om hur hemsk psykiatrin är, i sann scientologisk anda. För normalbegåvade kan det te sig skrattretande, men det finns sorgligt nog en del personer som tror på deras propaganda. Riskerna är givetvis uppenbara då personer som är i behov av psykiatrisk vård undviker att söka vård och i värsta fall struntar i att ta livsviktig medicin, eller föräldrar som luras att tro att det är deras ”fel” att barnet mår dåligt, eller att det alltid räcker med att ändra kosten.

De som tror att scientologin är en harmlös religion kan inte vara mer felunderättade. Tvångsvård tycker man är emot de mänskliga rättigheterna. Hur scientologerna tänkt sig att behandla en psykotisk person som kanske hör röster som uppmanar personen att döda första bästa barn, och som vägrar vård, det förtäljer man icke. En sådan debatt existerar inte ens. Inte så konstigt det heller, eftersom psykoser inte existerar.

Scientologerna köpte nyligen kontorslokaler i Arlöv för 50 miljoner kronor och avser anställa 100 scientologer på heltid för att bl.a syssla med antipsykiatrisk propaganda

Sydsvenskan

Sydsvenskan

Tack Brinova Fastigheter

Brinova Fastigheter Sektksponsrar

Scientologsekten kan avslöja att Brinova Fastigheter står trofast kvar som sponsor på scientologstyrda drogfritt.nu

Man är väl medvetna om kopplingen, men väljer alltså av allt att döma att stå kvar som sponsor. Starkt jobbat Brinova.

Newsdesk

Nd Nd2

Nd3

Fotnot:  Sientologerna och dess frontorganisationer menar att alla psykiatriker är nazistättlingar och att psykiatrin skapade Al-Qaida-terroristen Bin Ladin. Man förnekar också psykisk sjukdom så som depression, schitzofreni samt neuropsykiatriska diagnoser som tex ADHD. Psykiatrikerna ”drogar ner människor” säger man.

Brinova Fastigheter har inte gått att nå för en kommentar.

Drogfritt.nu mister sponsorer

Nu är det endast Brinova Fastigheter som står kvar som sponsorer på scientologdrivna drogfritt.nu.

De övriga företagen drivs av scientologer, där Dmtak är det senaste scientologtillskottet.

Fotnot: Senaste månaden har 3 företag hoppat av sponsringen av drogfritt.nu Piteny Bowes, Nordic sports och senast Concateno.

Sponsrar scientologisekt

Scientologdrivna RDS saknas på listan.!

Brinova fastigheter och Concateno står fortfarande som sponsorer för scientologdrivna RDS (www.drogfritt.nu) detta trots att RDS  propaganda öppet bygger på scientologsektens skapare L Ron Hubbard narcononpropgram som för övrigt var föremål för granskning i uppdrag granskning nyligen.

OBS VIKTIGT FRII talar om att 75% av intäkterna skall gå till välgörande ändamål. Detta är hur luddigt som helst. Vem som helst kan hitta på en behandlingsmetod mot missbruk, tex grötomslag, och sedan hävda att 75 % av pengarna går till missbruksvård, dvs gröt. Tänk på det när ni skänker pengar till 90-konton. Stiftelsen för insamlingskontroll SFI kontrollerar alltså inte innehållet i det välgörande andamålet. Just Narconon är nämligen lika effektivt som gröt. 

Artiklar från Expressen (väldigt intressanta i pdf-format)

SvD 
Dagen
DN
Kristianstadbladet

Fotnot: Scientologerna förnekar psykiatriska sjukdomar och menar att psykiatriker är nazister som skapat både Hitler och Bin Ladin. Man vill ”utplåna” psykiatrin.