Religiösa Extremister

Jag tänkte damma av lite gammal ”kontroversiell” Skåpmat. Samhällsdebattören och läkaren Christina Doctare har nyligen varit aktuell i debatten kring den åtalade läkaren på Astrid lindgrens barnsjukhus där hon minsann gör bedömningen att läkaren är skyldig, utan att ha insyn i utredninngen. Doctares ställningstagande iom namnet på listan kvalificerar henne till epitetet extremist. Uppropet Bevara Äktenskapet har kommit till på initiativ av bl.a. biskop Anders Arborelius (Katolska kyrkan), Evangeliska Alliansen har det administrativa ansvaret för uppropet.

Föga förvånande höjs hon till skyarna på Anna Wahlgrens diskussionforum, pseudovetenskapens och idoldyrkarnas mecka.

Doctare rör sig i de ”finare” kretsarna i fråga om aktivt avståndstagande från könsneutrala äktenskap.

De första som skrev under uppropet var:

Anders Arborelius biskop Katolska kyrkan
Sten-Gunnar Hedin föreståndare Pingströrelsen
Gunnar Weman ärkebiskop em. Svenska kyrkan
Bertil Werkström ärkebiskop em. Svenska kyrkan
Marianne Andreas pastor Pingströrelsen
Abgar Barsom fotbollsproffs
Anders Bengtsson missionsföreståndare Alliansmissionen
Salomo Berlinger f. ordf. Judiska församlingen
Annika Lokrantz Bernitz jurist
Ulf Bernitz professor
Anna Maria Corazza Bildt egenföretagare
Olof Djurfeldt f. chefredaktör
Christina Doctare läkare och samhällsdebattör
Olof Edsinger generalsekr. ungdomsorganisationen SALT
Ulf Ekman pastor och ordf. Trosrörelsens predikantorg.
Ronny Elia ordf. Sveriges unga katoliker
Stefan Gustavsson generalsekr. Evangeliska Alliansen
Lennarth Hambre missionsdirektor Evangeliska Frikyrkan
Krister Holmström chefredaktör
Inga-Märta Isaksson feministteolog
Misha Jaksic samordnare Ortodoxa kyrkorna
Erik Johansson ordförande Medvandrarna
Per Karlsson jurist
Abd Al Haqq Kielan ordf. Svenska Islamska Samfundet
Hasse Kjellgren kommendör Frälsningsarmén
Anders Månsson jurist och ordförande ELM-syd
Jan Myrdal och Gun Kessle författare
Walter Persson f. missionsföreståndare Sv Missionskyrkan
Paolo Roberto proffsboxare
Carl-Erik Sahlberg domkyrkokomminister och docent
Berit Simonsson Oas-inspiratör Svenska kyrkan
Anders Sjöberg missionsföreståndare EFS
Stanley Sjöberg pastor Pingströrelsen
Carin Stenström chefredaktör
Rolf Åbjörnsson advokat
Torsten Åhman pastor och evangelist Sv Missionskyrkan
Siewert Öholm journalist

Att Doctare förespråkar ayurvedansk behandling mot astma känns inte jätteseriöst.
Hans Iwan Bratt sammanfattar kortfattat Doctares extremistiska ådra.
I sann ”guilt by association”-anda kan nämnas att katolikerna är extrema abortmotståndare.