Scientologi är ingen ”Tro”

Det är en ”Vet”.

Vi är ett trossamfund, men borde egentligen vara ett ”vetsamfund

Tom Cruise är djupt vatande.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2374&a=864553

ADHD finns inte

Och eftersom det inte finns behövs inte heller Concerta eller Ritalin. Vi inom scientologsekten vet att det inte finns. Det som är sant för oss är sant för oss.

Skriv därför några rader i denna protestlista på den beundransvärda politiskt och religiöst fristående föreningen Key To Life. Tack för att ni finns och berättar sanningen.