PSYKSJUK, varför intressant??

”Mördaren Tim Kretschmer, 17, var tidigare inlagd på psykklink.
Mördaren fick psykisk vård

Detta skriver man på aftonbladet.

Varför är detta egentligen intressant. Läsaren får här göra sin egen tolkning och en del skulle dra slutsatsen att psykiatrin behöver mer resurser emedan KMR skulle dra slutsatsen att massakern är psykiatrins fel.

Den mest sannolika tolkningen är att PSYKSJUK säljer.För något egentligt mervärde ger det inte.

17-åringen vårdades på kirurgklini
17-åringen vårdades på ögonklinik
17-åringen vårdades på hudklinik
etc.

Svd
DN