Scientologi är ingen ”Tro”

Det är en ”Vet”.

Vi är ett trossamfund, men borde egentligen vara ett ”vetsamfund

Tom Cruise är djupt vatande.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2374&a=864553