Hur man anmäler scientologkritiker

Som bekant är scientologin en mycket paranoid sekt styrd med järnhand, ständigt övervakad av RTC, Religious Technology Center

RTC är beskyddare av scientologin och handhar alla rättigheter så som copyright och varumärken som dianetic och scientlogi. På deras hemsida har man sedan många år ett väl utbyggt rapporteringssystem där medlemmar kan ange varandra och även anmäla scientologkritiker. Allt som kan tänkas skada scientologin skall inrapporteras.

Exempel på vad man anser vara anmälningspliktigt är:

  • Varje verksamhet eller avsikt som är riktad mot Scientologin
  • Varje person som är överkritisk mot Scientologin eller kyrkan
  • Att offentligt lämna Scientologin.
  • Offentliga uttalanden mot Scientologin eller scientologer
  • Alla handlingar eller underlåtelser som företagits för att avsiktligt undertrycka, försvaga eller hålla tillbaka Scientologin eller scientologer, såsom de suppressiva handlingar
  • SUPPRESSIVA HANDLINGAR, UNDERTRYCKANDE AV SCIENTOLOGIN OCH SCIENTOLOGER
  • Var och en som vägrar att genomgå en confessional eller att besvara en fråga som ger ett read.
  • Var och en som förbjuder eller avråder en från att skriva kännedomsrapporter.
  • Etc etc

Hela listan finns på RTCs hemsida

(Visst ger det ett gemytligt och familjärt intryck att vara scientolog. Ständigt övervakad och kontrollerad av RTC. Brott mot reglerna får som i alla sekter ödesdigra konsekvenser. Kom ihåg att detta bara är en liten sammanfattning. Det finns spaltmeter med olika bestämmelser och styrdokument för detta)

”ANGELÄGENHETER AV VIKT FÖR RTC

Det finns vissa angelägenheter som är av särskild vikt och intresse för RTC, vilka ges här i en detaljerad lista. Närhelst något av detta inträffar, måste kopior av dina rapporter även skickas till RTC. RTC:s Inspector General Network använder sådana rapporter för att lokalisera dolt undertryckande, infiltration, undergrävande verksamhet och korruption inom och utanför Scientologi-kyrkor, -missioner och andra av Kyrkans organisationer – i syfte att skydda Bron för alla.”

Ovanstående är citerat från RTCs hemsida

(Paranojja är bara förnamnet)

Så nu vet ni det. Sverige år 2009.
Mvh scientologsekten

P.S tack brinova fastigheter D.S