Wahlgren (o)sunda förnuft.

Nu får man väl anse att Anna Wahlgren satt sin sista potatis i sammanhang där sunt förnuft omnämns. Wahlgren anser att man inte skall anmäla till soc när barn far illa. Man skall tydligen tala barnet tillrätta. Sedan har vi det kanske allvarligaste, stödjandet av KMR. Vissa tror att kritiken enbart härrör sig från ett forum på internet, men inget kan vara mer fel, även om det passar Wahlgrens i övrigt konspiratoriska resonemang att hävda att hon förföljs av några speciellt kritiska människor. Kritikerna återfinns på många andra ställen. Både dagens medicin mfl medier har rapporterat om olika kritker. En barnhälsoöverläkare , ett antal psykiatriker och en barnläkare har öppet kritiserat Wahlgren sista veckan. Se några axplock av de mest hårresande svaren från chatten på sidan familjeliv nedan:

soc

Vem skall ”direktkommunicera” med barnet som far illa, om inte soc?

rita

Nej, det är bara de olärde som ifrågasätter om ADHD-problematik existerar. Den anti-intelektuella, närmast bittra framtonongen märks tydligt i chatten. Vetenskapen tar hon avstånd i från. Man kan väl gissa att anhängarna på Wahlgrens egna forum, de som går över lik för att ta Wahlgren i försvar, hör till gruppen lågutbildade. Kritiskt tänkande brukar vara mer sällsynt i den gruppen nämligen.

För er som vill påverka, skicka gärna ett mejl till:

Barnombudsmannen

Box 22106

104 22 Stockholm

Norr Mälarstrand 6

Tfn: 08-692 29 50

Fax: 08-654 62 77

info@barnombudsmannen.se

SvD

Wahlgrenskt förnuft, ”utplåna psykiatrin”

Anna Wahlgren går återigen i försvar. Denna gången gäller det barnuppfostringsmetoderna. Vad värre är. Anna Wahlgren stödjer helhjärtat den extrema organisationen KMR.

Som jag tidigare skrivit är Anna Wahlgren medlem i den extremistiska antipsykiatriska scientologiska frontgruppen KMR. För er som inte känner till KMR kan man sammanfatta KMR’s som en organisation som har flera olika konspirationsteorier om hur psykiatrin bl.a ligger bakom 11.e septemberattackerna mot world trade center, att psykiatrin ligger bakom både Al-qaida och Usama Bin Laden, att psykiatrin ligger bakom slavhandeln i Afrika etc. Man är övertygade om att just psykiatriker står i en ekonomisk ondskefull maskopi med läkemedelsbolagen enligt principen att psykisk sjukdom inte existerar enligt psykiatrins diagnossystem.

”KMR vill inte förbättra psykiatrin, man vill utplåna den..”

Walgren ljuger ihop följande i sin krönika:

”100 procent av psykiatrikerna som utformar den viktigaste delen av psykiatrins diagnosmanual är finansiellt kopplade till läkemedelsbolag. Psykiatriker som skriver ut flest antipsykotika till barn får i genomsnitt 35 000 kr mer av tillverkarna än andra läkare”

Wahlgren har sista tiden kritiserats hårt för sina barnuppfostringsmetoder, men dessa är näppeligen det mest oroväckande. Wahlgren går ett steg längre, och detta i och med sitt öppna medlemskap i KMR. KMR anser likt Anna Wahlgren att det är förenat med livsfara att låta sitt barn undersökas av en barnpsykiatriker, och neuropsykiatriska funktionshinder tror man givetvis enbart är en produkt av den ovan nämnda konspiration. Syftet med tex ADHD skulle vara att dels droga ner våra barn, dels att ADHD inte existerar. AW och KMR tror nämligen att ADHD är detsamma som att ”vara lite stökig” eller att ”inte kunna sitta still”, och att detta medicinerar de hemska psykiatrikerna med tung narkotika.

Stjärna i kanten för den första av de större medierna som lyfter fram AW stöd för KMR. Kanske Barnombudsmannen kan kika på detta också, då Wahlgren nu är anmäld till denne.

Odellskan igen. Kommentar på psykbryt

Svar på en kommentar på den emineta bloggen Psykbryt. Psykiatri har i alla fall  indirekt bäring på scientologin.

Miss Dopamin.

Jag tycker att du drar några felaktiga slutsatser, kanske är dom förhastade, nämligen genom att du förutsätter att ”både polis och personalen på psykakuten tog ju för givet att hon var sjuk”

Ett annat sätt att se på det skulle kunna vara att polisen, som hade första kontakten med Odell, uppfattade att det fanns en person på bron som behövde hjälp, och stannade bilen för att ge hjälp. Precis som om en person hade legat mitt på en motorväg tillsynes livslös, eller någon person liggandes på golvet i ett köpcentrum, tillsynes ovårdad och antagligen berusad. Människor som mår bra ligger inte tillsynes livlösa vare sig på en motorväg eller i ett köpcentrum. Orsaken till att en person ligger livlös kan ju bero på precis vad som helst, även om sannolikheten för vissa omständigheter är större, tex alkohol, kroppslig sjukdom, olycka etc.

Polisen gjorde bedömningen att Odell ville ta sitt liv. Sannolikheten att en människa som vill ta sitt liv lider av allvarlig psykisk sjukdom är väldigt stor. Vad tror du att du som polis hade gjort?
A. Kört hem personen
B. Åkt därifrån
C. Åkt till en psykiatrisk jourmottagning för en bedömning av läkare
D. Frågat om personen ville ha hjälp med en knuff i ryggen

Vad polisen skall göra i detta läge är solklart. Enligt lag är det LPT § 47. Polisen kan föra personen mot sin vilja till en psykmottagning för en psykiatrisk bedömning.

Precis som om du lägger dig mitt på vägen och spelar livlös så kommer du bli körd mot din vilja (om du spelar medvetslös kommunicerar du ju inte) till en akutmottagning, troligtvis med ambulans.

Lägger du dig på köpcentrets golv och häller över dig några glas vodka så att du luktar sprit och spelar jätteberusad så kommer polisen att enligt LOB, Lagen om omhändertagande av berusade personer föra dig till en fyllecell.

Naturligtvis går det att spela teater och simulera alla tänkbara saker. Härtinfakt, gallstensanfall, virus på ballansnerven, förkylning, att man är förföljd av rosa elefanter, att man hör röster eller är djupt deprimerad.

Du avslutar att ”så får man inte göra i sverige idag”. Det man inte får göra, vilket jag tycker är helt rätt, är att sno åt sig samhällets resurser utan att vara i behov av resurserna. Odell har för sitt eget höga nöjes skull gjort precis detta. Snott resurser som hon inte var i behov av.

Du skriver även om rättigheter. Odell hade massor med rättigheter. Bl.a rättigheten att låta bli. När det gäller tvångsvård längre än 24 timmar måste beslutet prövas av ytterligare en läkare, specialist i psykiatri, därefter måste länsrätten pröva om kriterierna för fortsatt tvångsvård är uppfyllda. Odell skulle i detta fall även fått ett juridiskt ombud. Det odell inte tar upp, är att tvångsvård av patienter är en liten del jämfört med de som vårdas frivilligt.

Kanske tvångsvården skulle avskaffas? Att personer som hör röster som uppmanar till att mörda barn skall lämnas ifred, eller någons bror eller syste som härbergerat sig i hemmet i två veckor, livrädd för att gå ut, än mindre äta, då maten tros vara förgiftad?

Ibland får man intrycket av att vissa personer tror att psykiatrin går ut och plockar folk på måfå på gatan, låser in dom, spänner fast dom i bälte och tvångsmedicinerar personen år ut och år in.

När en medvetslös patient hittas med hjärtstillestånd på gatan ges injektioner med läkemedel helt utan patientens medgivande. Detta borde kanske också ifrågasättas? Personen kanske ville dö just då? En person som inte sovit på 2 veckor pga tex mani eller amfetaminmissbruk och som dessutom är våldsam och där kroppen är nära en kollaps med hjärtstillestånd, ska man förutsätta att en sådan patient verkligen förstår att det kan handla om timmar innan denne dör av kollaps? eller skall man tvångsinjecera med lugnande läkemedel för att förhindra en kollaps? Visserligen riskfyllt även detta, men när skall man presumera att personen egentligen vill ha hjälp då den inte är i stånd att själv gör den bedömningen?

Hur den, som du kallar makfullkomliga sjukvården, än gör kommer den ibland, med facit i hand kanske kunnat handla annorlunda. Det finns risker med livet, så enkelt är det. Eller tror du att alla inom sjukvården vill skada personer på pin kiv?

Svar: Rättssäkerhet för patienter

Angående Hubbardianens blogginlägg ”Rättssäkerhet för patienter”. Inlägget behöver bemötas

Hubbardianen skriver om Anna Odells iscensatta psykos, och vikten av rättsäkerhet i samband med det frihetsberövande som kallas Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT. H föreslår ”öppna journaler om patienten kräver detdet pga granskningsefterfrågan där varje beslut och behandling noga antecknats och som kan granskas av utomstående”.

Med risk för att skriva H på näsan vill jag ändå påpeka att det redan fungerar på det viset i dagsläget. Alla patienter har rätt att begära ut jornalkopior, och publicera dessa på Aftonbladet om hon så önskar. Det enda är att journalanteckningar som är känsliga för tredje part utelämnas. När det gäller all behandling som sker under LPT så antecknas denna behandling redan i en speciell sk ”beslutsjournal” där tidpunkter för olika tvångsåtgärder antecknas, hur länge en person ligger i bälte etc. De första 24 timmarna kan patienten hållas kvar genom att en legitimerad läkare i allmän tjänst, oftast en distriktsläkare, bedömer patienten och utfärdar vårdintyg + att ytterligare en läkare fattar et sk kvarhållningbeslut. För att få hålla kvar patienten längre än dessa 24 timmar måste en specialist i psykiatri fatta ett sk intagningsbeslut och detta beslut prövas av länsrätten, där ytterligae en specialist i psykiatri finns med som länsrättens förtroendeläkare. Länsrätten består av en domare och nämndemän. Patienten måste informeras om rätten till att överklaga intagningsbeslutet och erbjuds också hjälp av ett ombud.

Vad jag alltså kan bedöma så finns alltså allt detta som H önskar med psykiatrin i dagsläget. Jag kan dock ställa mig lite tveksam till att psykiatrijournaler mer på regelbunden basis skall offentliggöras eftersom innehåller så pass känsliga uppgifter. En del av de svårast sjuka patienterna kan insjuknar ibland i skov, som tex bipolära sjukdomsspektrat. Man kan ju tänka sig att i an manisk fas då en del patienter känner sig ”friska” men är maniska. Att i detta läge låta patienten få ut sin journal som kanske läggs ut offentligt skulle vara till mer skada än nytta för patienten, då patienten när denne tillfrisknar garanterat skulle ångra sig. Men när patienten bedöms som stabil är det väl upp till patienten. En del patienter med allvarlig psykisk sjukdom fattar inte alltid de beslut som kan anses vara det bästa för dom själva i akuta lägen, men det kanske säger sig självt.

Diskussionen är intressant, och mycket kan givstvis bli bättre, men just det juridiska i samband med tvångsåtgärder fungerar enligt min bedömning ganska bra i dagsläget. Sedan bör det påpekas att tvångsåtgärder är något man försöker undvika så långt det är möjligt. Det är endast då det är omöjligt att på andra sätt uppnå en behandlingsallians med svårt psykiskt sjuka människor som inte klarar annat än om de vårdas inom låsta dörrar. Tvångsåtgärder är alltid en kränkning, och kan försvåra framtida behandlingsallians, varför frivillig vård alltid eftersträvas.

Tonskalan snällifieras

Jag läste ett blogginlägg på bloggen hubbardianen angående den för scientologerna så viktiga rangordningen av människor som man kallar ”tonskalan”. Bloggaren försöker reda ut Hubbards texter och försöker snällifiera vad hubbard nog egentligen menade. Jag kan tycka att Hubbard som dessutom var författare och inom scientologin erkänd för att beskriva exakta sk teknologier var väl medveten om hur han skulle lägga orden.

Så här kan det låta när bloggaren tolkar snällifierat:

”Nu menar ju inte Hubbard..”
”han åsyftar nog snarare”
”att avlägsna dessa personer handlar nog snarare om att avbryta kontakten med dom”

Vidare skriver Hubbardianen när det kommer till Hubbards kvinnosyn:
”Vi ska komma ihåg att Hubbard skrev mycket av sitt material under 50 och 60-talet då en annan kultur förelåg.”

Men likväl är scientologikyrkan mycket tydliga med att inget får ändras i Hubbards texter, utan de följs och tolkas bokstavligen.

Vidare: ”Personligen anser jag att vi bör arbeta för ett jämställt samhälle, men samtidigt är det faktiskt också så att vi är biologiska varelser”
Kommandes från en scientolog är detta lite av en revolution efter som scientologerna inte tror att våra tankar och hur vi mår psykisk kan ha något att göra med hjärnan, utan med det diffusa begreppet ”sinnet” eller anden (min tolkning). Detta är lite märkligt. Hur kan en scientolog samtidigt som han tycker att psykiskt sjukdom inte har något att göra med hjärnan, utan endast med ”sinnet” att göra, ändå hävda att vi är biologiska varelser?

Ofta efterfrågas bevis för att hjärnan är inblandad i sjukdommar så som schizofreni eller tex depression. Den medicinska vetenskapen vet idag att olika signasubstanser kan ha flera olika funktioner i olika delar av hjärnan, för bl.a motorik, sensorik, hormonutsöndring, vakenhetsgrad, minne etc. Detta tror jag att tom scientologerna kan acceptera, eftersom man vad jag vet accepterar vissa neurologiska sjukdomar (hur man nu bestämmer sig för vilka man väljer att tro på)

Vi kan ta parkinsons sjukdom tex. En hjärnsjukdom där signalsubstansen dopamin försvinner från vissa delar av hjärnan och medför rörelsesvårighter. Patienter med långt framskriden Parkinssons sjukdom drabbas ofta av psykoser. Den exakta orsaken på receptornivå är inte klarlagt, men fungerar väl för att illustrera hur psyket påverkas av signalubstansen dopamin. Läkemedlet som används vid Parkinssons sjukdom är ffa dopamin (L-dopa). Läkemedel mot psykoser blockerar just dopamin. Hos dessa patienter ser man ganska tydligt hur ballansgången mellan å ena sidan tillföra dopamin (L-dopa) som lindrar Parkinssons sjukdom, förvärrar psykosen, medan neuroleptika (blockerar dopaminet) förbättrar psykosen, men försämrar Parkinsons.

Givetvis står det var och en fritt att tro på vad de vill, även att jorden är platt. Jag delar inte uppfattningen att psykisk sjukdom inte alls har något med hjärnan att göra. Scientologer brukar dra till med att det är uppenbart felaktigt medicinera tex sorg med antidepressiva. Helt rätt, och det gör man inte heller, men ändå vill scientologerna få allmänheten att tro att det är detta som psykiatrin sysslar med. Att sedan sorg med tiden kan utvecklas till en depression är en helt annan sak. Sannolikt kan svåra umbäranden, olika kriser, ärftlighet genetik etc öka risken för att psykisk sjukdom bryter ut, men det är ju inte krisen i sig, eller sorgen i sig man behandlar med antidepressiva läkemedel (även om scientologerna med KMR i spetsen försöker få oss att tro det), det är depressionen.

Depression beskrivet av scientologer brukar beskrivas som just en reaktion på något man varit med om, tex att man fick underkännt på en tentamen, eller för att man missade bussen, och det är klart, att om man börjar sin argumentation med att ”lära ut” att detta är depression är det inte svårt att propagera för att det i dessa fall är förkastligt med antidepressiva.

Hur många av de scientologer som stannat lite längre än inom scientologkyrkan än två veckor, verkligen träffat en patiente som lider av djup depression, som inte kan äta och som bara vill dö undrar jag verkligen. Någon vilja att ta reda på detta verkar inte heller finnas.

De nya KBT-riktlinjerna kom som ett bevis på att läkemedel mot depression inte har någon plats i behandlingen. Notera att KBT rekomenderas till lätta till medelsvåra depressioner, inte djupa depressioner som ju är det psykiatrin skall syssla med. KBT passar inte heller alla. Alla är inet mottagliga för eller känner sig bekväma med terapi.

Avslutningsvis vill jag ändå framföa min uppskattning till bloggaren, som helt klart aviker från gängse scientologpolicy. Bloggaren för en dialog. Bra!

Rektor förespråkar scientologfront

I dagarna har (eller närmare bestämt2009-04-25, enligt Norrbottens-kuriren) Kikki Lindholm, rektor vid Nilaskolan i Malå tydligen godkänt att propaganda från en av scientologernas frontorganisation, Narconon. Detta har skett, som man förstår , på lektionstid. Föreläsningarna har anordnats genom den i Sverige ökända organisationen RDS, Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige (ej att förväxlas med det seriösa och till förvillelse namnlika RNS, Riksförbundet för ett narkotikafritt samhälle). RDS drivs av scientologen Eva Graaf som fått utmärkelse från självaste presidenten för scientologkyrkan för sina insatser i Sverige. Att verksamheten sponsras nästan uteslutande av scientologdrivna företag är en annan historia. RDS har också uppmärksammats nyligen av uppdrag granskning, men detta verkar rektor Lindholm, antingen inte känna till, eller ännu värre kanske inte besväras av.

Det kan i sammanhanget vara värt att känna till att RDS  sprider direkt felaktig informationenom om psykiatriska läkemedel och att scientologerna anser att psykisk sjukdom inte existerar enligt psykiatrins diagnostik? Detta lär man ut:

  • Vissa läkemedel är beroendeframkallande och innehåller narkotika. Idag äter ca 1 miljon svenskar dessa vanebildande läkemedel. Dessa läkemedel används mot oro, ångest, sömnsvårigheter, depressioner och psykoser. Ett gemensamt namn för dessa är psykofarmaka. Bruk och missbruk av dessa läkemedel kan orsaka beroende och långvarig abstinens med värk i kroppen, nedstämdhet, yrsel, koncentrationssvårigheter, förvirringstillstånd och en känsla av att tappa förståndet.Dessa läkemedel ges även till barn.

Ovanstående citerat från Narconon Göteborg, samma information som RDS använder sig av.

Sammanfattningsvis vill man få ungdomar att förstå att läkemedel mot allvarliga sjukdomar så som depressioner, som skördar flera hundratals liv årligen i självmord, och som orskar enormt lidande för tio-tusentals personer årligen, bara i sverige, är att betrakta som ”droger” eller narkotika om man så vill. Man förtydligar också att i det sista påståendet, att  ”dessa läkemedel ges även till barn”. Mer om detta och andra vilseledande och felaktiga påståenden som helt saknar vetenskapligt stöd här. Detta är vad rektor Kikki Lindholm hyllar, och vill att barnen skall få inpräntat i skolan.

Varför?
Svaret är enkelt ock välbekant. Scientologkyrkan tillsammans med en annan frontorganisation, KMR,  bedriver ”krig” mot psykiatrin, scientologins största fiende, enligt dom själva. Scientologen Eva Graaf på RDS citeras i kuriren, där hon säger: ” – Vi använder Narconons evidensbaserade metod”. Detta är mycket anmärkningsvärt!

NARCONON ÄR INTE NÅGON EVIDENSBASERAD BEHANDLINGSMETOD, utan har tvärtom avråtts som behandling mot missbruk! Numera finns mig veterligen ingen kommun som betalar för behandling enligt grundaren till scientologin, L Ron Hubbards metod Narconon. Läs gärna mer om tex Överläkare Ulf Brettstams mycket intressanta  granskning och synpunkter , eller på wikipedia, eller här på bloggen. Nedan lite referenser som helt emotsäger både RDS och Narconons lögnaktiga påståenden:

  • I en rapport daterad 20 mars 1997 presenterar Socialstyrelsen resultatet av en av länsrätten i Skåne (mål nr 3624-96) begärd utredning av Narconons verksamhet. I rapporten konstaterar Socialstyrelsen att behandlingen saknar vetenskapligt stöd och att den kan vara farlig.

Ett tips till rektor Kikki Lindholm är att använda sig av seriösa organisationer när man bjuder in föreläsare till skolor. Att RDS har ett sk 90-konto har inget att göra med hur seriöst innehållet är, eftersom ”välgörande ändamål” inte på något vis behöver vara evidensbaserat. Exempel på seriösa organisationer är tex:

Kuriren

Öppet brev

Hej socialdepartementet

Jag undrar om man från sveriges sida noterat att man i norge genom Helsedepartementet verkar överväga en granskning av scientologikyrkan, huruvida den bryter mot någon av norges lagar?

Detta efter att en ung kvinna tagit sitt liv efter ett omtalat personlighetstest.

Vidare kan man tycka att det är anmärkningsvärt att en av scientologernas frontorganisationer sprider falsk propaganda, där andemeningen kan tolkas som att man inte skall söka psykiatrisk vård då man anser att psykiatriska sjukdommar är påhittade för att psykiatrin i masskopi med läkemedelsindustrin skall tjäna pengar.

Många mad mig ser risker med detta. Att scientologkyrkan dessutom lyckats registera sig som trossamfund i sverige och därmed undgår skatteplikt, trots att scientlogkyrkan enligt många drivs som ett multinationellt vinsdrivande företag, där man ger bilden av att ha lösningen på alla mänsklighetens problem och att man äger sanningen.

Angående hälsodepartementets granskning och bakgrund därtill:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=572263

Kommer man från svenskt myndighetshåll att undersöka detta?

I Tyskland har man övervägt att förbjuda scientologkyrkan eftersom man anser att det är en skadlig sekt. I media har man sista halvåret läst hur scientologkyrkan storsatsar i sverige, då man med internationella scientologpengar köpt lokaler för 50 miljoner kronor i Arlöv i skåne. I en av scientologernas senaste PR-film har man dessutom angett att man har ett sammarbete med bl.a försvarsmakten i sverige. Detta utgår jag från att det är påhittat för att få PR.

Frontorganisationen som sprider oroväckande propaganda heter kommittén för mänskliga rättigheter, http://www.kmr.nu och är en sekulär scientologfrontorganisation.

Mvh

Wahlgren stödjer scientologgrupp

Inte nog med att Wahlgren återigen är i blåsväder för att ge råd om barnmisshandelsliknande metoder. Wahlgren skrev nyligen en krönika där hon kallar barnpsykiatrin en dödsfälla, och fortsätter därefter att väva ihop rena konspirationsteorier, hämtade från scientologfronten kommittén för mänskliga rättigheter, KMR. Japp, hon tackar även den ökände Peter Anstrin i sin krönika. Den högt upsatte scientologen och en av de styrande på KMR.

http://www.aftonbladet.se/wendela/barn/article5015762.ab

KMR tror och propagerar för att psykiatrin bl.a ligger bakom terrordåden 11 september och tror definitivt inte att psykiatriska sjukdommar existerar utan är påhittade av psykiatrikerna i maskopi med läkemedelsindustrin.

Det kan också nämnas att i dagarna har det Norska hälsodepartementet diskuterat att granska scientologkyrkans metoder efter att riksdagsmannen Gunnar Ballos dotter tagit sitt liv samma dag hon tog scientologernas rekryteringstest, OCA.

Modigt och djärvt av Norska VG Nett

Den norska kvällstidningen VG Nett har gjort något för  scandinavien unikt.

VG nett har sedan några veckor en rad reportage om scientologin. Deras senaste underfundighet var att några journalister gjorde det sk personlighetstestet, OCA. Som jag tidigare skrivit är det inget annat än ett PR-trick, utan någon som helst vetenskaplig bakgrund.

Man försöker få ledare för scientlogkyrkan i Norge att kommentera resultaten och slutsatserna, men man vägrar att svara.

Några av resultaten blev:

* – Deprimert, tilbaketrukket, uansvarlig
* – På nivå med en gjenstand som ikke lever
* – Undertrykkes av en eller flere personer
* – Må velge mellom kurs eller kjemikalier
* – Kan forbedre livet med 1000 prosent

Läs själva artickeln här

Eftersom jag vet att flera norskar läsare ser detta vill jag passa på att ge en eloge till de norska journalisterna Stian Eisenträger, Marianne Vikås och Francis Peter Lund. De får nu stälsätta mot ”fair game
I lilla sverige ger vi snart en kritiserad herre med scientologkopplingar titeln hedersdoktor, detta på Lunds universitet.

Avpolleterat kommunalråd hyllar sekt

Avpolleterade kommunalrådet Iva Parizkova Ryggeståhl i ny skandal. Detta anses så pass häpnadsväckande att flera europeiska medier och newsgroups rapporterar om händelsen, här, här och här, inkl scientologerna själva. Har hon blivit sektmedlem? Ånyo syns hon gå scientologernas ärenden. En annan kommunpolitiker, Adly Abu Hajar talade också på invigningen av den sk ”ideal org” (jättelik lyxkyrka). Han betonade tydligen hur viktigt det är att religiösa samfund att arbeta tillsammans. Undra om Adly känner till scientologernas uppfattning om att alla religioner (utom scientologin) inte är annat är implantat från rymdkejsare Xenu, och som med alla andra implantat måste auditeras bort?

Emellanåt får man intrycket att många har en rosenskimrande uppfattning om scientologin, kanske efter att ha förförts av sciencefictionförfattaren L Ron Hubbards pseudovetenskapliga bok, Dianetics från 60-talet. Kanske är det svårt att ta till sig och lyfta blicken bortom sveriges gränser och inse att scientologikyrkan är en totalitär organisation som eftersträvar världsherravälde, då sådant endast förekommer på film (Ni vet den klassiske skurken i james Bond Ernst Stavro Blofeldt). Att tro att en toppstyrd maktgalen organisation som utövar både kontroll och utpressning mot både egna medlemmar och kritiker ens existerar är kanske svårt att tro.

Malmö Ideal Org
malmoe

Nedanstående är egentligen ett svar till Scaber Nestor. Jag har i mina påståenden infört länkar till källor.

Eftersom svensk media inte ens med tång tar i frågor som har beröringspunkter med scientologkyrkan, trots dess expansionsplaner i sverige, gör att jag anser det lämpligt att i varje fråga där scientologkyrkan har en åsikt, lyfta fram denna.

I USA har scientologkyrkan lyckats lobba fram lokala bestämmelser om demonstrationsförbud mot kyrkan, i england greps en 15-årig pojke efter att ha kallat kyrkan “en farlig sekt”, och kyrkan i USA kallar kritiker för terrorister och hittar på falska anklagelser mot dessa i syfte att flytta fokus från sin egna många gånger kriminella verksamhet. (tillägg, Hubbards fru dömdes till  fängelse för att bl.a brutit sig in i myndighetsarkiv och förstört bevis)

Oavsett om förslaget i FN lobbats fram av islamister, pingstvänner eller katoliker, så visar det likväl att yttrandefriheten inte går att ta för givet, då det finns flera lobbyister som kämpar mot de demokratiska värderingarna.

Att förbjuda religionskritik passar väl alla skumma religioner som inte tål en kritisk granskning, och till den gruppen hör definitivt scientolokyrkan, som lägger väldigt mycket energi på att slippa just kritik. Man har tex en egen underättelsetjänst och en närmast paranoid handlingsplan över hur man skall handskas med kritiker. Däribland att infiltrera olika maktpositioner i syfte att underlätta (the bridge) sin strävan mot världsherravälde.

Kort och gott, scientologkyrkan har länge varit emot religionskritik, precis som OIC. Det tycker jag skall lyftas fram i sammanhanget.

Behövs fler källor eller hänvisningar?

Uppdaterat
Malmöpolitikerna Adly Abu Hajar (M) och Iva Parizkova Ryggeståhl (FP) var två av öppningstalarna när Scientologkyrkan invigde sina nya lokaler i Arlöv i helgen. De hyllar rörelsens arbete och ser inga problem med att delta.

Malmö har visat sig ha två politiker som begåvats med skygglappar. Men det visar samtidigt två saker. Scientologkyrkans mål att knyta kontakter med makthavare (även lokala) har återigen lyckats. Nu med två tillsynes riktiga blåbär när det kommer till källkritik. Det andra hur liten scientologsektsfrågan är i sverige.

Det bör påpekas att scientologerna inte någonstans officiellt anonnserat denna invigning. Rädsla för kritik och negativ opinion såklart. Endast handplockade och utvalda har fått kännedom om detta.

.

Strikt övervakat scientologmöte

Nu börjar scientologerna sitt stora intåg i sverige, eller malmö rättare sagt. Man har som jag tidigare skrivit om köpt Daniscos lokaler för 50 miljoner kronor, sannolikt med helt bekostat med pengar från internationella scientolgkyrkan.

Man har i Malmö påbörjat ett så kallat ”org”, en lyx och PR företeelse för att ragga medlemmar. Scientologernas mecka i scandinavien skulle man kunna säga.

Lär gärna mer om scientologernas framfart i sverige på denna blogg.

Beware… Scientologerna är världens farligaste sekt!

Sydsvenskan

DN missar SVENSK scientologpropaganda

Visst är det väl bra att DN lite försiktigt skriver om scientologerna, men samtidigt lite fegt att inte berätta om att scientologerna i skrivande stund satsar väldigt stort i just sverige.

På central nivå har man satsat minst 50 miljoner kronor till köp av lokaler i Arlöv där man kommer att skapa ett sk Ideal Org som är en lyxig PR-anläggning i syfte att ragga medlemmar.

Tips till DN:

Varför inte ta upp det faktum att Barnboksförfattaren Anna Wahlgren är medlem och aktivt stödjer scientologstyrda KMR som likt Wahlgren förnekar att ADHD existerar. KMR anser också att psykiatrin ligger bakom förintelsen, apartheid, terrorbombningarna mot world trade center etc.  förutom att man inte alls tror att psykiska sjukdomar existerar.

Varför inte belysa den antipsykiatriska rörelsen i sverige, ledd av scientologstyrda KMR?

Scientologin är världens farligaste sekt och man gör allt för att skydda sina intressen, dvs att erövra världen och avskaffa psykiatrin. Låter det överdrivet? tänk en gång till, för allt finns styrkt.

Fler som inte är sena att skriva om detta. Dagen

RDS & KMR, som spyan på finmattan

Att Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige (drogfritt.nu) försiktigt och riktat till skolor försöker sälja budskapet om psykiatrins skuld till ökad droganvändning är ingen nyhet. Även om man till synes med tungan rätt i mun försöker navigera hårfint för att maskera kopplingarna till scientologin (och KMR, Kommitén för mänskliga rättigheter), tycker jag inte att man lyckas särskillt bra.

Som jag tidigare skrivit har man nu börjat att  mot porto skänka material från Youth for Human Rights som startades och fortfarande styrs av toppscientologen Mary Shuttleworth. Den absoluta tyngdpunkten i deras program är inte helt oväntat ”religiös tollerans”, vilket man som scientolog verkligen kan behöva!

På RDS spaltar man upp olika typer av drogtyper, tex alkohol, opiater, amfetamin, tobak etc. Runt årskiftet ändrade man visserligen texten (förmodligen efter påtryckning) då man hävdade att beroendefrankallande läkemedel kallades ”psykofarmaka” (opiater som vissa smärtstillande berörde man inte ens) Nu har man ändrat texten till ”mot sömnsvårigheter, ångest, oro, depressioner, psykoser och som smärtlindring. ” Bra. Mycket återstår dock.

Tittar man på deras sk information om opiater finner man metadon och subutex, som i sammanhanget står för en mycket liten del av den totala mängden förskrivna opiater. När vi kommer till kapitlet amfetamin lyfter man centralstimulantia (metylfenidat = Ritalin och Concerta) som används ffa vid neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD.

APOTEKENS TOTALA FÖRSÄLJNING AV HUMANLÄKEMEDEL 2006 – 2008  (pdf)
___________________________________________________________
N02 – analgetika (smärtstillande) 258 miljoner DDD (varav tramadol och kodeinpreparat står för ca 50 miljoner)
N07BC – medel vid opioidberoende (huvudsakligen metadon och Subutex) ca 3.8 miljoner DDD
N06BA04 – metylfenidat (concerta och Ritalin) 9.2 miljoner DDD

(DDD Defined Daily Dose = Definierad DygnsDos är en måttenhet som satts av WHO och som används för volymberäkningar)
_____________________________________________________________

Varförlyfter man fram medel vid opoidberoende och medel vid NPF men marginaliserar bruket av smärtstillande? Svaret är lika enkelt som genialiskt. Psykiatriaversion alá scientologi!

Scientologisk propaganda är lite som en spya på finmattan. Den är lätt att lägga ut, men kräver mycket arbete att få bort.

Brinova fastigheter stödjer denna propaganda med motiveringen ”det är inte olagligt”. Man kan undra varför just Brinova fastigheter som enda icke-scientologiska företag aktivt väljer att stödja sån här smörja när så många andra, seriösa alternativ finns. Minst en handfull företag har som bekant gått på RDS-niten men snabbt dragit sig ur sammarbetet när man insett scientologkopplingen.

Andra om metadon KMR

Öppen fråga till KMR

Jag har alltid undrat hur man tänkt sig behandlingen av tex akuta psykoser eller fulminanta manier. En person som som varit vaken i flera nätter och som har härbergerat sig i hemmet tex. En inte ovanlig vanföreställning kan vara att det finns dödlig gas utanför bostaden eller att någon underättelsetjänst är ute efter att döda personen. Eftersom sådana personer i regel aldrig släpper in någon i bostaden kommer personen så småningom att svälta ihjäl.
Accepterar ni på KMR att personen svälter ihjäl med respekt för integriteten eller accepterar ni någon form av tvång?

KMR föreslår följande:

MÄNNISKOR MED AKUT PSYKOS. Denna patientgrupp ska erbjudas riktiga ”Vilohem”. Vilohemmen ska vara belägna i natursköna omgivningar. De ska vara indelade i olika avdelningar, som motsvarar olika nivåer. Nivå 1: Gäller för människor med akuta psykoser. Här får patienten stanna i 3-10 dagar tills stadiet med den akuta psykosen har klingat av. Patienten får ett eget rum med en väggfast bädd och sängkläder, ingenting annat. Ingenting som går att förstöra och ingenting som patienten kan göra sig illa på. Här ska vara mycket rent och mycket ljust, stora fönster och bra belysning. Patienterna för röra sig fritt i sitt eget rum och i anslutande gemensamhetsutrymme. Källa KMR sverige.

Här undrar jag hur man tänkt sig. En paranoid person som plötsligt börjar misstänka att giftig gas håller på att tränga in i rummet och är övertygad om att alla människor runt omkring henne vill henne illa kan ta till våld för att rädda sig själv. Fönsterrutor är hårda (och får vi hoppas okrossbara). När personen börjar slå sitt huvud blodigt mot tex det stora fönstret eller golvet, hur gör man enligt KMR-metoden då? Står man och tittar på eller hur gör man?

Kan man då tänka sig att öppna dörren och släppa ut personen i det fria?

Kan man tänka sig att ta till handgripligheter för att förhindra att personen skadar sig själv eller andra? Lägg därtill rösthallucinationer som uppmanar personen att enda sättet att överleva är att döda första bästa barn (eller vem som helst). Tricky one.

Tacksam för svar på ovanstående eftersom detta är verkligheten och det är ju trots allt där vi befinner oss. Visioner bör ju ha lite realitetsförankring.

Ung man dog, Scientologer stämda

Ett nytt ”Lisa McPherson-fall” verkar uppdagats i Scientologins huvudstad, Clearwater i Carlifornien. Mamman till den 20-årige Kyle T. Brennan stämmer scientologkyrkan som hon anser vara skyldig till sonens tragiska död. Den unge mannen led av ångestproblematik sedan en tid och medicinerade med läkemedlet Lexapro (samma som cipralex i sverige). Scientologer lär bl.a  gömt den unge mannens antidepressiva läkemedel och hindrat honom från att ta sin medicin. Senare tar han sitt liv genom att skjuta sig själv i huvudet. Man gömde medicinen, men pistolen lät man ligga framme.

Den unge mannens far som enligt tidningen är scientolog, anklagas för att ha tvingat in sin son på ett sk avgiftningspropgram, det ökända Narconon-programmet som i sverige fått hård kritik.

Den modige advokaten som tagit sig an fallet är ingen mindre än Ken Dandar, välkänd från Lisa McPherson-fallet.

17 feb 2009

Stämningsansökan för nedladdning (pdf-fil)

På tal om vapen här och här.

Drogfritt.nu skänker scientologpropaganda

Den som tvekar över drogfritt.nu och de starka kopplingarna till scientologin och missionen att smygpropagera för att psykisk sjukdom inte existerar och om ondskans axelmakter psykiatrin och läkemedelsbolagen.

Man har nu börjat skänka scientologpropaganda i form av något man kallar mänskliga rättigheter. Tonvikten läggs på religionsfriheten och yttrandefriheten vilka scientologin är ytterst beroende av för sin existens då det är ett fint trumfkort att dra fram så fort någon kommer med kritik, och det gör ju många.

Mot porto saluför man denna scientologipropaganda i lightversion på drogfritt.nu
Youth for Human Rights är en frontgrupp till scientologerna.

Scientologen Larry Byrnes har i sammarbete med CCHR (KMR’s internationella motsvarighet) ett litet ”teveshow” där olika scientologer gästar studion och propagerar. ”The Problems & Solutions Show”. Videoklippen är inte mycket att se, men visar ändå kopplingarna mellan Youth for Human Rights och scientologirörelsen. Youth for Human Rights är alltså en frontorganisation ur den sekulära delen.

Axiom 10 Productions, Inc. – http://www.cchr.org

The Problems & Solutions Show – ”Youth for Human Rights”

Problems & Solutions TV Show – ”Psychiatric Terrorism”

Ett tack också till Brinova fastigheter som sponsrar drogfritt.nu så att denna smörja kan delas ut bland våra barn.

Brinovas tvivelaktiga sponsring

Kan den sponsring av den scientologdrivna Drogfritt.nu vara en del av Brinovas försämrade vinst?

Vem vet. Med en så omdömeslös sponsringspolicy undrar man på vilka andra områden omdömet sviktar. Givetvis får man sponsra vilka man vill. Kanske knutbysekten skulle vara ett tillskott, eller varför inte SSPX?

Brinova sponsrar som bekant drogfritt.nu som använder sig antipsykiatrisk smygpropaganda riktad till barn. Man skriver om psykofarmaka som drog och hänvisar  endast till läkemedel som används inom psykiatrin, och talar inte alls om andra beroendeframkallande preparat som förskrivs av andra specialiteter. Mer finns att läsa på bloggen. Scientologerna förnekar att psykisk sjukdom existerar och att psykiatrin ligger bakom bombdåden mot worls trade center, förintelsen, apartheid, slavhandeln, Al-Qaida etc. Denna gallimattias sponras glatt med Brinovas goda minne.

Artickel
Newsdesk

HD
Sydsvenskan

Detta får inte missas

Debatten på Newsmill mellan den excellenta Dr Björling  som skrivit artickeln och KMR’s ordförande. Även den briljante Henrik Sundholm har anslutit i kommentarerna.

Scientologisk KMR-projektion

Det ytterst skadliga inflytandet från scientologin har  skapat förödelse i hela samhället, och särskilt inom sjukvården, inom utbildningssystemet och kriminalvården. Medborgarrättsgrupper, intresseorganisationer och ansvariga myndigheter måste samarbeta för att avslöja och avlägsna scientologins dolda manipulering av samhället.

Eller, ”som man känner sig själv känner man andra (tror man). I själva verket är denna text stulen på KMR’s hemsida, men ordet ”psykiatri” har bytts ut mot ”scientologi”. Läs mer om paranojja här.

Ett exempel till:

Innan man blir fast i scientologin måste man övertygas om att de behövs för att man ska klara av livet. Det främsta försäljningsverktyget som användes är dianetic.

Den finurlige kan nog se vad som är utbytt. Har man sektpåbrå vet man hur en slipsten skall dras. Den teknik man själva använder projicerar man till att gälla på detta fallet psykiatrin. Det finns fler exempel men nu är det natti natti.

Barnexpert förvillar, uppdaterat!

Anna Wahlgren, den omtalade författaren till bla barnaboken hämtar ”fakta” från  scientologernas frontorganisation KMR

Jag undrar hur en kort och information rubrik skulle kunna se ut? Förslag?

Frågan nu är vilken tidning som blir först ut med att skriva om detta. En gissning är att det pågår ett visst arbete med research om både Wahlgren och KMR vilket lär ta sin tid. I synnerher KMR som av egen erfarenhet är lite av en pandoras ask, ju mer man letar desto mer kommer man att finna. Man kan bara man spekulera i hur insyltad Wahlberg är i detta. Scientologerna brukar sky massmedia som pesten om inte intervjuer sker på deras egna vilkor, och då endast med utsedda presstalesmän, och frågor besvaras generellt med motkritik, aldrig försvar. Kommer Wahlberg att använda samma retorik? Det skall bli intressant.
När det gäller KMR är svårigheten att behålla läsarnas intresse. KMR använder långa texter med mycket anekdotiska berättelser som är omöjliga att källgranska. I princip kan det betraktas som påhitt. Man hänvisar också till källor, både seriösa och oseriösa, och tar gärna citat ur sina sammanhang, ändrar översättningar och gör sin egen tolkning, och då blir det fel fel fel. Men som propaganda fungerar det. I alla fall kortsiktigt och gentemot den som inte lägger mycket tid på att granska allt i detalj, och det gör inte den genomsnittlige löpsedelsläsaren.
En tredje svårighet är att media tidigare sammanfört Wahlgren med skolmdedicinsk expertis och har väl som många tolkar det gjort reportage som ifrågasätter etablissemanget, och då med Wahlgren som representant mot det senare. Nu hamnar man i en sits där mer eller mindre tvingas ta parti för etablissemanget. Man kan misstänka att Wahlgren inte är särskillt intresserad av att ställa upp på en intervju om kopplingarna till KMR, oc hgör hon det lär hon välja någon journalist som hon haft nära kontakt med tidigare, någon där hon kan få tala i egen sak, utan att få dom jobbiga och intressanta frågorna av.

Fortsättning följer. Förhoppningsvis i andra media, om inte svenska folket blivit helt blondinbellafierade förstås.

aom
aom

Wahlgrenska anhängare till försvar

På wahlgrens egna forum går nu av allt att döma gamla trotjänare till försvar med att bagatellisera KMR’s roll och de erkännt mycket starka kopplingarna till scientologin. Att säga att man är medlem i KMR men inte i scientologikyrkan kan knappast betraktas som förmildrande eftersom det är KMR som driver den hätska propagandan lite på sidan av scientologkyrkan av den enkla anledning att KMR’s kontroversiella propaganda skulle kunna skada scientologerna.

  • ”Att kmr är en del av scientologerna kan jag inte svara på, det står på deras hemsida att de är en fristående organisation och det är väl det man måste tro på?
  • ”Anna är medlem i KMR! KMR tar emot donationer av scientologerna. Och säkert från en hel massa andra ställen. Men Anna är inte scientolog. Hur svårt är det att förstå?”

Ovanstående är citat från Wahlbergs egna internetforum där en medlem går till försvar

Ovanstående visar hur naiva vissa människor kan vara (KMR tar inte bara emot donationer, KMR drivs av högt uppsatta scientologer. KMR är en intim del av scientologin, det råder det ingen som helst tvekan om). En persons ”jävsförhållanden” är självklart av betydelse. Lika väl som ett läkemedelsföretag propagerar för ett läkemedel, som om en medlem i KMR propagerar emot. Lika självklart som att information om tex farorna med cigarettrökning ser annorlunda ut om den kommer från ett tobaksbolag eller från en lungläkare.

I Wahlgrens fall handlar det om råd om det käraste vi har, våra barn.  I en så viktig fråga vill jag ha oberoende icke vinklad information, och KMR är inte oberoende, oavsett vad man försöker lura i oss om ”politiskt och religiöst oberoenden”. Den samlade kunskapen om KMR ger en diametralt motsatt bild.

Från Wahlgren forum:

awforum0902171

Dårarnas försvarstal är milt uttryckt. Försvararna argumenterar att det är väl bra att sjukvården/psykiatrin granskas, och vem kan tycka annat. KMR går dock mycket längre än så. KMR granskar inte psykiatrin. Man för ingen som helst dialog med psykiatrin om någon nu trodde det. Huvudsyftet är utrota den ”ondskefulla psykiatrin”. Det är en fundamental skillnad mot att granska. Den som tror något annat kan inte vara läskunning.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Hämtar andan efter wahlgren-skandalen

Det känns fortfarande svårsmält detta. Wahlgren skriver att hon inte är med i scientologkyrkan, men däremot KMR. Ännu värre med andra ord. Jag hittade den här artikeln för en tid sedan som sammanfattar KMR och scientologin på ett bra sätt.

Jag vet verkligen inte om Wahlgren  är ovanligt lättmanipulerad eller om forskning och vetenskap är främmande begrepp för Wahlgren. Oavsett vilket så är det skrämmande. Att psykiatrin kan bli mycket bättre är det ingen som ifrågasätter. KMR däremot ifrågasätter hela den medicinska vetenskapen psykiatri. Kolla gärna youtubeklippet där den internationella motsvarigheten CCHR förklarar kopplingarna mellan psykiatrin och bombningarna den 11 september mot World Trade Center. Ja, det är samma organisation.

KMR i sverige består av en liten klick mycket aktiva och högljudda scientologer (bl.a Peter U Larsson och Janne Larsson) som inte skyr några medel för sprida lögner om allt som har med psykiatri att göra, ffa propagerar man mot el-behandling och ADHD. Forksningsrapporter läses som fan läser bibeln. Man blandar en liten del fakta med förvrängda siffror och rena lögner. Man hänvisar nästan alltid till knappt handfull doktorer i USA som också är medlemmar i CCHR, bla Fred Baughman , T  Szass och Breggin. När dessa namn nämns vet man på förhand vad det kommer att handla om. Wahlgren citerar dessa flitigt.

Ta allt som härrör från KMR och CCHR med en mycket stor nypa salt!

Den risk som iaf jag ser är att människor som verkligen behöver psykiatrisk vård avstår från livsviktig behandling grundat på propaganda som inte alls har för avsikt att hjälpa någon med psykatrisk problematik (det existerar ju inte ens) utan bara att krossa scientologins hatobjekt nr 1, psykiatrin. KMR är ett hån mot alla som har haft, har eller kommer att få psykiska problem av något som helst slag.

KMR försöker få läsarna att tro att psykiatriker rutinmässigt ordinerar ”droger” till barn som bara har svårt att sitta still eller vara tyst på lektionerna. Inget kan vara mer fel, men vad spelar det för roll, få orkar ta reda på hur det egentligen fungerar och hur lång vägen till diagnos kan vara, och att tex concerta och ritalin används restriktivt, i alla fall i sverige, men inte i USA, men vad gör det, huvudsaken är att man får människor att avstå psykiatrisk kontakt. De med neuropsykiatrisk problematik känner knappast igen sig i beskrivningen av barnneruropsykiatrin i sverige. Nej, KMR skräder inte orden, även om man i sverige håller en relativt låg profil.

Anna Wahlgren, Vakna! ADHD och andra psyiatriska diagnoser existerar, på riktigt! och psykiatrikerna är inte ättlingar till nazister eller kommer från en avlägsen gallax hitsända för att hjärntvätta jordens befolkning (ja, scientologerna tror nämligen det). Psykiatrikerna ligger inte bakom Al-Qaida, slavhandeln, Apartheid eller 11 septemberbomningarna som CCHR (KMR) hävdar, jag lovar.

Fler som börjat skriva om Wahlbergskandalen: Trollhare, FrkF, Psykiatern

Anna Wahlgren medlem i scientologorganisation

Jag blev ganska häpen när jag surfade in på barnboksförfattaren Anna Wahlgrens hemsida och finner att hon använder sig av en av scientologernas främsta frontgrupp, KMR. KMR har ett enda syfte och det är att bedriva sitt krig mot psykiatrin. Jag har som bekant skrivit en del om detta.

Hon citerar även information hämtad från KMR i sin barnbok!!: ”Ur Barnaboken 2009 (sid 736):
20 procent av alla västvärldens spädbarn under ett år ges i dag psykofarmaka (2008).
I Sverige har förskrivningen av lugnande medel och sömnmedel till barn ökat med 200 procent, varav 30 procent till barn 0 – 4 år, sedan år 2000.”

Någon källa på dessa påståenden värda namnet besvärar hon sig inte med att ange. (Nej, KMR duger inte som källhänvisning)

Det är häpnadsväckande att en sk expert så totalt saknar förmåga till källkritik. Att som medlem inte känna till att KMR (CCHR internationellt) inte har några ”religiösa kopplingar” till scientologerna får en att undra om Anna Wahlgren någonsin läst det finstilta.

Hon skriver i sin gästbok följande: ” nej, jag är inte medlem av Scientologikyrkan. Jag är (sedan många, många år) medlem av Kommittén för mänskliga rättigheter däremot. Jag stöder också BRIS varje månad. Fem kronor av varje försåld SHN-bok går till BRIS. Vem grundade BRIS? Ron L Hubbard?
En bra idé, både vad gäller små (och inte så små) barn och livet i övrigt, är att skilja på sak och person. Sedan 1969 har KMR arbetat för att ”undersöka och avslöja psykiatrins kränkningar av de mänskliga rättigheterna”. Det har ingenting med någon ”sekt” att göra. KMR svär sig fri från all politisk och/eller religiös inriktning. Det gör jag med.”

Jag vet inte om hon spelar, eller om hon verkligen är så opåläst att hon inte känner till att KMR ÄR en frontorganisation till scientologerna med deras agenda. Är man medlem i KMR så stödjer man att psykisk sjukdom inte existerar och att all psykiatri skall utrotas etc etc. Finns mer om detta på min blogg.

Vidare står detta att finna på hennes hemsida:

”Månadens krönika februari 2009
Månadens krönika är ett urval citat ur tidningen Mänskliga rättigheter 2-08. Kommittén för mänskliga rättigheter är en internationell förening som finns representerad i Sverige med huvudkontor i Stockholm. Den grundades i New York 1969 och har nu över 130 avdelningar i 31 länder. Föreningen har ingen politisk eller religiös inriktning. KMR:s syfte är att verka för mänskliga rättigheter inom mentalhälsovården. http://www.kmr.nu/. Tack, Sonja Hammar och Peter Anstrin!”
Citerat från Anna Wahlgren februari 2009. Krönika.

Syftet som det beskrivs ovan är inte vad KMR själva skrivit, men man kan anta att det lät lite väl offensivt. Följande exakta ordalydelse är klippt direkt från KMR’s hemsida

KMR (eng. Citizens Commission on Human Rights, CCHR) grundades 1969 av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården”

Vad sägs om denna totala lögn hämtad från Anna Wahlgrens sida:

”- Den enkla men fruktansvärda sanningen är att psykiatrin och läkemedelsindustrin är som ett siamesiskt tvillingpar. De sitter fast i plånboken. Ju fler recept psykiatrikerna skriver ut desto mer pengar tjänar de. De som skriver ut mest kan tjäna upp till en kvarts miljon extra per år.”

Så nu vet ni det, alla som eventuellt tänkt ta råd av denna mycket märkliga  människa.
aom

aom2

Inte konstigt att sverige är ett sektparadis

I synnerhet skåne. När folk inte längre bryr sig så har demokratin förlorat till förmån för obskyra samhällsfenomen så som sekterism och extremism (även skönhet och mode i och för sig 😉 som jag anser är minst lika fördummande i ett samhälle). Människan är en sökande varelse och med allt mindre kritiskt tänkande faller människor lätt för smicker och löften om ett bättre liv.

Dagen och Dagenom jag anse är minst lika förduman

Psykiatrin orsakade 9/11 förklarat i scientologteve

Ett videoklipp där amerikanska CCHR  förklarar att psykiatrin ligger bakom 11-septemberattackerna. World trade center, ni vet.

Man menar att bin ladens andre-man i själva verket är hjärnan bakom terrordåden. Man säger att bin laden var en reko kille innan han träffade  al-Zawahari (som är kirurg men cchr har hittat på att han är psykiatriker). Al-Zawahari menar man fick bin laden att starta upp al-qaida och därmed menar man att han och alla andra psykiatriker bär skulden till terrordåden mot world trade center.
OBS! CCHR existerar i högsta grad även i sverige. Här kallar man sig KMR
Scientologerna anser at psykiatriker för 75 miljoner år sedan i en avlägsen galax hjälpte rymdhärskaren Xenu att medelst injektioner av glykol och därefter nedfrysning skicka dessa stackars rymdvarelser till jorden i rymdskepp där rymdvarelserna blev nersläppta i vulkaner och vätebombade. En massa annat händer därefter med, men hoppar man fran tills för 225 000 år sedan så kom en invasionstyrka kallad 5:e invasionsstyrkan åter till jorden. Då med en okänd mängd psykiatriker som man anser ligga bakom afrikas slavhandel, apartheid, den etniskz rensningen i Balkan, förintelsen, och nu senast anses även 11 septemper arsakats av dessa psykiatriker.

CCHR finns även i sverige och bedriver samma antipsykiatriska propaganda. Kanske inte lika framgångsrikt som i USA, men man arbetar hårt. I sverige heter man KMR (Inte kyrkomusikernas riksförbund).

Se filmen och förbluffas!

ADHD förnekas

Tro nu inte att detta rör sig om några enstaka virriga individer, nej faktiskt flera miljoner om man får tro scientologkyrkan. Det är dags att föra fram sekten i ljuset då man i sverige lägger mycket stor kraft på att sabbotera forskning på området. Läs om detta här.

Jag vill med detta blogginlägg medvetandegöra detta till alla som kommer i kontakt med all form av psykiatri, såväl neuropsykiatri, barnpsykiatri etc.

Det vore väl en sak om scientologerna inte ”trodde” på att psykisk sjukdom eller neuropsykiatriska funktionshinder finns, men när man ägnar största delen av sin verksamhet till att på ett rättshaveristiskt sätt sabbotera för såväl patienter som för forskningen, då är gränsen nådd, för länge sedan. Att många som öppet går ut med att man har ADHD får mejl från scientologer om att tex concerta är livsfarligt och om ADHD-konspirationen får en att må illa.

ADHD finns!

Psykoser finns inte

Nej, inte om man får tro scientologerna.(och det gör vi inte)

Scientologerna menar att psykisk sjukdom är påhittat av ondskefulla psykiatriker. Tänkte bara upplysa om det. För den intresserade finns mer att läsa på min blogg.

Alltombarn

Burlöv, blivande sektparadis

Några artiklar i skånskan december 2008, det verkar vara allt man får veta om scientologernas 50-miljonersinvestering när man köpte Daniscos lokaler scientologerna själva har som vanligt gått under jorden med all eventuell information. Undra om det vore lika tyst om Hells Angels eller någon nynazistisk extremhöger gjort samma fastighetsköp?

Vad beror det på?

Är man totalt likgiltig för det faktum att världens farligaste sekt expanderar i komunen, eller har scientologerna återigen lyckats medelst PR övertyga om sin förträfflighet? Någon tillfällighet att man valde Burlöv som högsäte är det kanske inte.

Sydsvenskan

Kommentarer mottages gärna från boende i Burlöv

Så här skrev man novemder 2008:  ”Stig Andersson (scientologövergucku reds anm)  säger också till tidningen att verksamheten kommer att arbeta med våra kampanjer mot droger och för mänskliga rättigheter i Arlöv. ”
Droger och mänskliga rättigheter betyder alltså att man tänker föra krig mot psykiatrin. Med droger menar man i första hand läkemedel som används inom psykiatrin. Psykisk sjukdom existerar inte menar man. En uuptrappning av KMR’s arbete med andra ord. Som redan nu ställer till med stor skada världen över.

Dags att kräva transparens?

Hur kommer det sig att fanatiska sekter har så fritt spelutrymme?

Inte så konstigt egentligen. Strutsmetoden tenderar att breda ut sig proportionellt med hur mycket information som människan utsätts för. Lättsamheter ála Blondinbella hamnar i fokus och gränsen för hur mycket en surfare i genomsnitt tar till sig på tex  aftonbladets nättidning är på sin höjd en lättbegripplig rubrik.

Väldigt få har tid att kontrollera och ifrågasätta. ”det rör inte mig” är nog en vanlig ursäkt. Tyvär. Detta med att scientologerna i december 2008 köpte lokaler för 50 miljoner och avser att anställa 100 personer på heltid oroar iaf mig. Detta handlar om fanatiskt troende människor som inte skulle drömma om att ifrågasätta den övriga gruppen eller någon längre upp i hirearkin. Frontorganisationen KMR har gett ut en mängd propagandapamfletter fyllda av felaktigheter. Men vem orkar gå igenom vart och ett och punktera lögnerna, och om någon orkade, vem kommer att läsa detta? Nej i princip får propagandan stå oemotsagd. Det är det som av allt att döma är taktiken. Att överösa internet med propaganda och presentera detta i olika skepnader där kopplingarna till scientologin många gånger kan vara svåra att se vid en första anblick.

Men får man inte tro på vad man vill?
Jo det får man. Men är inte en sådan fråga att dra fokus från den egentliga frågan? Får tro utövas hur som helst? När det kommer till tex att döda andra i sin religions namn så håller nog många med om att gränsen är passerad, eller som vissa religiösa sekter där ledaren förgriper sig på barnen i församlingen i guds namn. Inte heller detta accepteras. Skall religionsfriheten få kunna användas som skydd i sådana fall? Jehovas tar inte emot blod, men i sverige har vi löst det som så att sjukvården kan tillfälligt ta ifrån föräldrarna vårdnaden om ett barn om blod behöver ges, men vilka andra interventioner kan vara ok? I vissa länder är scientologin förbjuden då man anses vara kriminella och ett hot mot demokratin och samhällets värderingar. Om en sekt motarbetar att medlemmar söker vård, ska vi som samhälle tycka att det är acceptabelt? Ska vi acceptera att en sekt bedriver en så hetsk propaganda mot medicinsk vård?kmr090210_propaganda

KMR håller sig nog rent juridiskt hårfint nära vad som är att betrakta som kvacksalveri. Om en organisation eller förening propagerar för att en medicinsk behandling skall avslutas så åker man dit enligt kavacksalverilagen. KMR använder istället propagandan som suggestivt förmedlar en bild över hur psykiatrin våldför sig på sina patienter. Att scientologerna själva är ansvariga för dödsfall och tragedier omnämner man aldrig, någonstans utan avfärdar all kritik mot sig själva. Att fel begås inom sjukvården lyfter man fram som något åsykiatrin försöker dölja, men det är väl den egna paranojjan och konspiratoriska andan som lyser igen och projiceras på psykiatrin. Nej enda sättet att minska skadeverkningarna är att lära sig om vad scientologernas agenda egentligen går ut på, dvs att man vill erövra världen genom att besätta maktpositioner i samhället, lägga allt krut på att svartmåla kritiker och slutligen att krossa psykiatrin, och där är alla medel tilllåtna. Demokrati innebär ansvar, och detta borde gälla även trossamfunden. Låt trossamfundens årsredovisningar bli offentlig handling. Ställ kravet att 90-konton skall kräva full ekonomisk insyn enligt offentlighetsprincipen.  Har man rent mjöl i påsen har man inget att dölja, eller?

Dessvärre kommer vi nog få dras med sekter i sverige, även de med 90-konton. Ingen orkar nog bry sig, till scientologernas stora glädje som skär guld med täljkniv under religionsfrihetens skydd, utan att betala skatt.

Ja, vilka lärdomar kan vi dra?

Med anledning av Knutby och sekter.
Jo.

Att kväsa farliga sekter i sin linda, att inte vifta bort larmrapporter, även om dom skulle komma från andra länder.

Flera personer har dött då scientologer förvägrat medlemmar psykiatrisk vård
Flera personer har tagit sina liv
Flera personer har avskurits från vänner och anhöriga vilket splitrat många familjer
Flera personer kan vittna över slavarbete och ekonomisk ruin då man övertalas att man MÅSTE gå dyra kurser för att överleva
Flera kritiker har fått sian liv förstörda pga av förföljelse (Fair game) som finns som en naturlig del i scientologernas ”hemliga polis”, office of special affairs.
Angiveri inte bara uppmuntras, utan krävs, se länk till höger ”Att anmäla en kritiker” —>
Man bedriver via flertalet olika frontorganisationer hatpropaganda mot psykiatri och hävadr att psykisk sjukdom inte existerar och menar att psykofarmaka gör större skada än nytta.
Man menar på fullaste allvar att all terrorism tex 911 egentligen är psykiatrins verk, att psykiatrin skapat Bin Laden
Man menar att förintelsen och Hitler var psykiatrin verk.
Man har en totalitär organisation och aftersträvar världsherravälde
Kritiker avfärdas som att man inte läst tillräckligt många böcker av grundaren L Ron Hubbard!!!
Är man kritisk menar dom att man inet förstått fullt ut, man har alltid sanningen om allting och någon självkritik existerar inte

etc etc
Scientologerna anses av många, kanske dom flesta namnkunniga inom sektområdet, att scientologsekten är världens farligaste. I sverige ldaar scientologerna om sedan nederlaget i och med uppdrag granskning. Man har får några månder sedan köpt lokaler i Arlöv i skåne för 50 miljoner och avser att anställa 100 personer. (läs mer om detta i min blogg)

Farorna med sekter är uppenbar, och även detta finns att läsa om i bla min blogg.

Med anledning av detta: DN

Dagen

Fristad för krigsförbrytare & scientologer

Sverige är en fristad för ca 1500 krigsförbrytare säger Amnesty International. Detta kan vi läsa i dagens sydsvenskan. Noteras bör, att sverige likt en del andra länder, även är en fristad för sekten scientologikyrkan. Lika illa det.

Dags för politiker att vakna och agera. Gäller både mot krigsförbrytare och scientologsekten (jag menar inte bloggen scientologisekten alltså)

Tack brinova

Skåne, ett sektbälte?

Nu läser vi om sekten Kingdom Center/Kristet Center Syd i nättidnigen Dagen. Är skåningarna mer sökande eller rent utav mer lättlurade och oportunistiskt än övriga sverige?

Jag vet inte. Kanske är det en tillfällighet att scientologerna är koncentrerade där. På torget i Malmö har man ofta sina gula tält där man drar in folk och berättar om scientologins förträfflighet. I Arlöv har man ju dessutom lyckats skramla ihop hela 50 miljoner och köpt Daniscos lokaler. Man avser att anställa inte mindre än 100 scientologer, inte illa.

Men det klart, när en av scientologernas frontorganisationer lyckats lura till sig ett 90-konto under falska förespeglingar om att kämpa mot droger kan man förstå att pengarna rullar in. Att scientologer med droger menar psykiatriska mediciner märker man först då man läser igenom vad man skriver på drogfritt.nu hemsida.

Tack för religionsfriheten!

Cruise förnekar psykisk sjukdom

Notera gärna det typiska scientologretoriken med bl.a det klassiska blodprovsargumentet. Givetvis nämns också ECT, och hur man ger ”drugs” till barn. Cruise säger sig ha läst på om ämnet. Det tror jag också, men informationen är från CCHR som är den internationella motsvarigheten till KMR. Dvs antipsykiatrisk propaganda.

Tack Brinova

Svårt att få gehör för ADHD-problematik

Många gånger är det så. Det finns krafter i samhället som motarbetar allt som har med psykiatri och neuropsykiatri att göra. En tanke är att dessa grupperingar skapat små ringar på vattnet. Jag skrev om detta för några timmar sedan, men inlägget blev anmält (Twingly), troligtvis enbart pga rubriken. Innehållet är dock fortfarande lika relevant.

För er som vill läsa vad jag då skrev så finns det i min blogg under rubriken ADHD finns inte och förbjud tvångsvård. Inlägget handlar om den antipsykiatriska scientologrörelsen som jag är starkt kritisk emot.

Sydsvenskan

Sydsvenskan2

TILL TWINGLY: LÄS HELA INLÄGGEN TACK

Narconon-drogfritt.nu-scientologin

För er som inte är riktigt säkra på kopplingen så kan man gå in på följande narcononsida. Innehållet är identiskt med det på drogfritt.nu.

Tack till Brinova